Vård


"Det finns ingen perfekt ersättningsmodell"

STYRNING. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen för vård och omsorg kan upphöra, enligt Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman. Istället måste ersättningsmodellen ses som en del av den sammanlagda styrningen av verksamheterna.

Försäkringskassan vill utreda tredje kön

KÖNSTILLHÖRIGHET. Försäkringskassan tycker att det är dags att regeringen utreder frågan om att införa ett tredje kön. Det framgår av myndighetens remissvar på en tidigare utredning.