Stockholms universitet


Forskare: Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

Forskare: Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

REPLIK. Åtgärder i svenskt lantbruk och svenska enskilda avlopp för att minska övergödningen i Östersjön gör skillnad, men det är viktigt att arbetet inriktas på att återställa vattenkvaliteten i våra kustvatten och i sötvatten. Det skriver tre forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

"Östersjöns torskbestånd behöver långsiktiga åtgärder"

DEBATT. I veckan ska EU:s fiskeministrar bestämma nästa års fiske i Östersjön. EU-kommissionens förslag tyder på att det kan komma att göras för lite – och för sent – för några av de mest hotade bestånden, skriver Henrik Svedäng och Markus Larsson vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

"Horsstensleden vore ren kapitalförstöring"

SLUTREPLIK. Att spränga fram en ny farled för kryssningsfartyg genom Stockholms skärgård skulle sannolikt ge ökade vinster för kryssningsbranschen. Men det finns olika sorters värden och här det stora och viktiga naturvärden som står på spel, skriver sju marina forskare i replik till Svensk sjöfart.