Jordbruksverket


Debatt: Politikerna måste stå upp för kornas rätt till bete

Debatt: Politikerna måste stå upp för kornas rätt till bete

DEBATT. Branschen driver på för att minska kornas rätt till utevistelse och bete. Vi uppmanar Jordbruksverket, riksdag och regering att värna, och stärka, betesrätten. Det skriver representanter för sex djurskydds- och konsumentorganisationer.

Replik:

Replik: "Grundlösa påståenden om Jordbruksverket"

REPLIK. Lennart Gladh och Jan Wärnbäck påstår att vi på Jordbruksverket ägnar oss åt ”mörkläggning och siffertrixande” i beräkningarna av kväve- och fosforbelastning från jordbruksmark. Det är en anklagelse utan täckning, skriver Magnus Bång, Jordbruksverket, och Stina Olofsson, Greppa Näringen.