Jordbruksverket


Replik:

Replik: "Grundlösa påståenden om Jordbruksverket"

REPLIK. Lennart Gladh och Jan Wärnbäck påstår att vi på Jordbruksverket ägnar oss åt ”mörkläggning och siffertrixande” i beräkningarna av kväve- och fosforbelastning från jordbruksmark. Det är en anklagelse utan täckning, skriver Magnus Bång, Jordbruksverket, och Stina Olofsson, Greppa Näringen.

Drabbade bönder kan nu söka stöd

KORTNYTT. Lantbrukare kan nu börja söka statligt krisstöd. Stödet är ett led i regeringens krispaket till lantbrukare efter sommarens svåra torka.