Jordbruksverket


"Replikerna andas stor skepticism mot EU-målen"

SLUTREPLIK. Om Sverige vill vara med och bidra till målen i EU:s strategi Farm to fork, då krävs åtgärder som går bortom dem som används i dag. Det är uppenbart. Det skriver Jan Wärnbäck och Lennart Gladh.