Energimyndigheten


Förslag på nattstopp för alla vindkraftverk i södra Sverige

VINDKRAFT. För att ge fladdermöss ett bättre skydd bör det införas ett generellt stopp nattetid för vindkraftverk i södra Sverige, enligt en forskningsrapport från Naturvårdsverket och Energimyndighetens forskningsprogram Vindval.

Myndighet ger 50 miljoner till högriskprojekt

Myndighet ger 50 miljoner till högriskprojekt

FRAMTIDEN. När SSAB, Vattenfall och LKAB går samman för att göra stålindustrin koldioxidfri är det statens plikt att hjälpa till. Det säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten som har beslutat om ett mångmiljonbidrag till de tre företagens långsiktiga högriskprojekt.