Energimyndigheten


Larmet: Mål för energibesparing kräver mer pengar

Larmet: Mål för energibesparing kräver mer pengar

ENERGIEFFEKTIVISERING. Energimyndigheten slår larm om att det krävs en rejäl höjning av anslagen om Sverige ska klara att nå målen för energibesparingar. Men energiministern ser ingen anledning till oro.

– Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart, säger Anders Ygeman (S) till Altinget.

Förslag på nattstopp för alla vindkraftverk i södra Sverige

VINDKRAFT. För att ge fladdermöss ett bättre skydd bör det införas ett generellt stopp nattetid för vindkraftverk i södra Sverige, enligt en forskningsrapport från Naturvårdsverket och Energimyndighetens forskningsprogram Vindval.