Trafik


"Regeringens väg riskerar göra utmanande situation än värre"

DEBATT. Pandemin medför stort resenärstapp och underskott för kollektivtrafiken. Den statliga kompensationen för 2021 är inte tillräcklig. Mer måste till för att trafiken ska kunna upprätthållas, skriver Svensk kollektivtrafik.

"Väginvesteringar är mer lönsamma än järnvägsinvesteringar"

DEBATT. Det är trist att behöva konstatera hur samhällsekonomiskt viktiga väginvesteringar trängs undan av mindre transportslag och olönsamma investeringar. Det skriver Motorbranschens riksförbund med anledning av Trafikverkets inriktningsunderlag.