Skogsstyrelsen


Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

BUDGET. Många detaljer återstår, men det råder ingen tvekan om att riksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger generaldirektör Björn Risinger.

"Skogsstyrelsen skapar onödig konflikt med miljörörelsen"

SLUTREPLIK. Skogsstyrelsen har ställt sig ensidigt på skogsnäringens sida genom sina ställningstaganden om nyckelbiotoper och contortatall. På så sätt har myndigheten skapat en onödigt konflikt med den samlade miljörörelsen, skriver Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson, BirdLife Sverige.

Naturfotografer ställer skogskrav

KORTNYTT. Fotografer från 25 länder och 9 föreningar för naturfotografer och filmare kräver att 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige skyddas permanent.