Socialförsäkring


Almega: Regeringens sjukförslag är jobbfientligt

Almega: Regeringens sjukförslag är jobbfientligt

REPLIK. Förslaget att arbetsgivarna ska stå för en större andel av kostnaderna för sjukskrivningar kommer inte att leda till fler jobb. Istället lastas ansvaret över på det privata näringslivet, vilket kommer att få motsatt effekt och är direkt skadligt, skriver Anna-Karin Hatt och Marie Silfverstolpe från Almega.

Akademikerförbundet SSR:

Akademikerförbundet SSR: "Sluta gnäll och börja prata"

DEBATT. Arbetsgivarna måste sluta rasa om regeringens förslag om socialförsäkring och istället komma med egna förslag. Det skriver Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, och föreslår en ny sjukomställningsorganisation för långtidssjukskrivna.