Skatter


Fores: Nu är rätt tid för en grön skatteväxling

Fores: Nu är rätt tid för en grön skatteväxling

DEBATT. Samtidigt som vi tacklar de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin, måste vi fortsätta att säkra upp klimatomställningen. Grön skatteväxling kan bli ett viktigt verktyg i det arbetet, skriver Ulrica Schenström, ny vd för Fores tillsammans med Mette Kalin McVeigh och Ruben Henriksson.

Dioukarev (SD): Avslå förslaget – avskriv inte skulden

Dioukarev (SD): Avslå förslaget – avskriv inte skulden

DEBATT. Ett medgivande till Somalias skuldavskrivning kan få en prejudicerande effekt. Signalen blir att systemet och IMF-fordringar inte kan betraktas som säkra. Vi avslår förslaget med förhoppningen om att fler partier sluter upp, skriver Dennis Dioukarev (SD).

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

DEBATT. Finansministern Magdalena Andersson (S) backar från att begränsa skatteflykten. Det krävs ökad öppenhet och transparens för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen, skriver Tony Haddou (V).