Riksarkivet


Myndigheter ska spara fler handlingar i coronakrisen – men sker det?

Myndigheter ska spara fler handlingar i coronakrisen – men sker det?

ARKIVERING. Sedan slutet av april gäller särskilda rekommendationer till statliga myndigheter om att dokumentera och bevara mer i coronakrisen, även sådant som normalt inte klassas som allmän handling. Ändå ser vi avslöjanden där myndigheter raderar mejl eller försvårar insyn.