Post- och telestyrelsen


Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga

Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga

DEBATT. Post- och telestyrelsens beslut att utesluta Huawei från de svenska 5G-näten har motiverats utifrån ett säkerhetsperspektiv. Paradoxalt nog riskerar detta beslut att leda till att cybersäkerheten minskar, skriver Huawei USA:s cybersäkerhetschef Andy Purdy.

Debatt: Staten och näringslivet måste kroka arm kring 5G

Debatt: Staten och näringslivet måste kroka arm kring 5G

DEBATT. Vi efterlyser ett initiativ liknande Bredbandsforum. 5G i Sverige behöver ett innovationsråd där operatörer och teknikleverantörer kan samverka med relevanta myndigheter, skriver Haval van Drumpt, Tre Sverige.