Post- och telestyrelsen


Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga

Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga

DEBATT. Post- och telestyrelsens beslut att utesluta Huawei från de svenska 5G-näten har motiverats utifrån ett säkerhetsperspektiv. Paradoxalt nog riskerar detta beslut att leda till att cybersäkerheten minskar, skriver Huawei USA:s cybersäkerhetschef Andy Purdy.

Debatt: Staten och näringslivet måste kroka arm kring 5G

Debatt: Staten och näringslivet måste kroka arm kring 5G

DEBATT. Vi efterlyser ett initiativ liknande Bredbandsforum. 5G i Sverige behöver ett innovationsråd där operatörer och teknikleverantörer kan samverka med relevanta myndigheter, skriver Haval van Drumpt, Tre Sverige. 

Postnord: Sverige har Nordens hårdaste postreglering

Postnord: Sverige har Nordens hårdaste postreglering

REPLIK. Den samhällsomfattande posttjänsten är inte tänkt att fungera som ett indirekt distributionsstöd för tidningar. Om staten vill upphandla ett distributionsstöd för tidningar tror jag att det vore ett tämligen kostnadseffektivt sätt för staten att stärka en fortsatt medial mångfald, skriver Postnords vd Annemarie Gardshol.