Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


V: Stoppa vårdbolagens rätt att plocka russinen ur kakan

V: Stoppa vårdbolagens rätt att plocka russinen ur kakan

DEBATT. Vänsterpartiet vill att regeringen gör en översyn av hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkat hälso- och sjukvården och vilka effekter det fått för personer med stora vårdbehov, såsom äldre och multisjuka. Det skriver Karin Rågsjö (V).