Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser


Spänningar i regeringen om gruvavgifter

Spänningar i regeringen om gruvavgifter

GRUVOR. Myndigheten för tillväxtanalys får i uppdrag av regeringen att utreda mineralersättningen och andra avgifter som gruvindustrin betalar. Miljöpartiet tycker att gruvbolagen kommer för billigt undan. Men utgångspunkten i regeringsuppdraget är att locka fler utländska investerare.

Spänningar i regeringen om gruvavgifter

Spänningar i regeringen om gruvavgifter

GRUVOR. Myndigheten för tillväxtanalys får i uppdrag av regeringen att utreda mineralersättningen och andra avgifter som gruvindustrin betalar. Miljöpartiet tycker att gruvbolagen kommer för billigt undan. Men utgångspunkten i regeringsuppdraget är att locka fler utländska investerare.