Pension


Miljonbelopp betalas till döda pensionärer

FUSK. Pensionsmyndigheten planerar att kräva levnadsintyg också från pensionärer som är skrivna i Sverige. Enligt en rapport till regeringen misstänker myndigheten att en del av dem har flyttat utomlands och dött, men fortfarande får pension och bostadstillägg.