Pension


Miljonbelopp betalas till döda pensionärer

FUSK. Pensionsmyndigheten planerar att kräva levnadsintyg också från pensionärer som är skrivna i Sverige. Enligt en rapport till regeringen misstänker myndigheten att en del av dem har flyttat utomlands och dött, men fortfarande får pension och bostadstillägg.

56 000 utlänningar missar svensk pension

56 000 utlänningar missar svensk pension

UTLANDSFLYTT. Av de nära 6 miljoner orange kuvert som Pensionsmyndigheten skickar ut i år saknas adress till 363 000 personer som har tjänat in svensk pension.  Av dem är 56 000 över 65 år och skulle kunna ta ut sina pensionspengar.