Pension


"(S)hekarabi måste byta retorik mot politik för höjda pensioner"

DEBATT. Vi bekymras över att Socialdemokraterna partipolitiserar pensionsgruppens arbete. Det höga tonläget om höjda pensioner matchas inte av nödvändiga politiska reformer. I stället förhalar regeringen arbetet, skriver fyra ledamöter i Pensionsgruppen.