Omsorg


Litet stöd till oerfarna socialsekreterare

SOCIALT. Under förra året avsattes 57 miljoner kronor i statsbidrag för att öka kompetensen bland socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. Men stödet går främst till redan erfaren personal och bara en liten del kommer vikarier och handläggare utan socionomexamen till det. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.

Regeringen förbereder lag om fullmakt för framtiden

OMSORG. Regeringen är redo att införa framtidsfullmakter. Det innebar att man i förväg kan utse en person som tar hand om ekonomin den dag man själv inte klarar det, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom. Målet är att lägga fram ett lagförslag våren 2016.

Färre barn dör i olyckor

SKADADE. Allt färre barn och ungdomar dör i olyckor och skador. Dödstalen är nu på den lägsta nivå någonsin, visar en rapport från Socialstyrelsen.