Omsorg


SSR: Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

SSR: Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

DEBATT. Slopat krav på socionomexamen är inte ett svar på flykten från socialsekreteraryrket. Satsa istället på övergångsbestämmelser för de som har högskoleexamen och mångårig erfarenhet av arbete i den sociala barn- och ungdomsvården, skriver Akademikerförbundet SSR.

IVO larmar – kommuner klarar inte uppdrag

OMSORG. Inspektionen för vård och omsorg varnar regeringen för att kommuner inte klarar av att ta hand om det stora antalet ensamkommande asylsökande barn. Barn riskerar att fara illa och utsättas för allvarliga missförhållanden.

Litet stöd till oerfarna socialsekreterare

SOCIALT. Under förra året avsattes 57 miljoner kronor i statsbidrag för att öka kompetensen bland socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. Men stödet går främst till redan erfaren personal och bara en liten del kommer vikarier och handläggare utan socionomexamen till det. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.