Bostad


Debatt: Vi vill se fyra ytterligare åtgärder

Debatt: Vi vill se fyra ytterligare åtgärder

DEBATT. Efter 90-talskrisen fick småhusägarna ta notan för saneringen av ekonomin. Många ekonomer argumenterar nu för återinförd fastighetsskatt, men det vore ett gigantiskt misstag. Det skriver Håkan Larsson och Lena Södersten, Villaägarnas riksförbund.

Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning

Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning

DEBATT. Den svenska modellen för de årliga hyresförhandlingarna fungerar inte, och vi är glada att regeringen nu ska utreda hur en oberoende tvistelösning kan se ut, skriver fem vd:ar för Fastighetsägarna.