Länsstyrelsen i Stockholms län


Remissinstanser: Onödigt tillåta jakt på omtyckt ekorre

Remissinstanser: Onödigt tillåta jakt på omtyckt ekorre

JAKTTIDER. Det är viktigare att värna svenskarnas acceptans för jakt, än att av principiella skäl återinföra jakt på ekorre. Det anser flera remissinstanser som vill att Naturvårdsverket stryker förslaget på ekorrjakt.