Näringsliv


LRF:

LRF: "Vi kräver ett omtag i frågan om regelkrångel"

DEBATT. Det är myndigheternas tillämpning av reglerna som ofta orsakar problem för lantbruksföretagare. Ibrahim Baylan (S) har möjligheten att ändra på detta, skriver Palle Borgström, förbundsordförande vid LRF.

Slopat danstillstånd dröjer

Slopat danstillstånd dröjer

RÄTTSVÄSEN. En enig riksdag vill slopa danstillståndet. Men regeringen dröjer med ett skarpt förslag, först ska saken utredas.