Kungliga tekniska högskolan


"M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"

SLUTREPLIK. Utan kunskap och eftertanke riskerar högtravande retorik mot ineffektivitet att bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Därför är det bekymmersamt att Maria Malmer-Stenergard knappt ger några svar på mina frågor om Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar, skriver Mikael Karlsson, KTH.

"Svepande anklagelser mot forskare"

REPLIK. I en debattartikel anklagar C-politikern David Hild i svepande ordalag – utan att precisera källor och med felaktiga referat – oss forskare för att bedriva politik. Detta är ett vanligt grepp från politiker som inte gillar vissa vetenskapliga resultat, skriver forskarna Jonas Åkerman, Mikael Karlsson och Stefan Gössling.