Kungliga tekniska högskolan


Stor enkät: Hot, brott och kritik mot djurproduktion

Stor enkät: Hot, brott och kritik mot djurproduktion

SOMMARENKÄT. Forskare från SLU och KTH ska genomföra en enkätundersökning med närmare 10 000 djurägare under sommaren. Forskarna vill kartlägga djurägarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion.

"M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"

SLUTREPLIK. Utan kunskap och eftertanke riskerar högtravande retorik mot ineffektivitet att bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Därför är det bekymmersamt att Maria Malmer-Stenergard knappt ger några svar på mina frågor om Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar, skriver Mikael Karlsson, KTH.