Kungliga biblioteket


"Låt bibliotek vara mötesplats för kunskap och kultur"

DEBATT. Framtiden är kantad av nederlag för de som slåss för allas rätt till böcker. Varför inte omdefiniera begreppet ”Kulturhus” till att avse en samlingsplats där bokhandel, bibliotek och antikvariat samverkar för kunskap och kultur, skriver Ingvar Krakau.