Konjunkturinstitutet


KI: Så bör klimatpolitiken riktas om

KORT NYTT. Höjd koldioxidskatt och färre undantag från koldioxidbeskattningen. Så lyder två kliamatpolitiska råd till regeringen från Konjunkturinstitutet.