Kemikalieinspektionen


"Kemikalieinspektionens uppdrag är bredare än tillsyn"

SLUTREPLIK. Att fasa ut särskilt farliga ämnen är viktigt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen kommer fortsätta att arbeta brett enligt vårt uppdrag för att minska riskerna för hälsa och miljö, skriver generaldirektören Per Ängquist.