Karolinska institutet


Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

DEBATT. Utan medicinsk forskning står Sverige utan kunskap att hantera kriser. Befolkningen är tydliga med att de vill prioritera forskning, det måste regeringen också vara. Det skriver 34 aktörer inom forskning och hälso- och sjukvård.

Så ska sjukskrivningar bland vårdpersonal följas upp

Så ska sjukskrivningar bland vårdpersonal följas upp

SJUKSKRIVNINGAR. Karolinska institutet (KI) får i uppdrag att göra en långtidsuppföljning av det så kallade lärarprojektet. Syftet är att se hur hälso- och sjukvårdspersonal snabbare kan återgå till arbete efter en långtidssjukskrivning.