Högskolan i Gävle


Forskare:

Forskare: "Vi måste lära oss att leva med narkotikan"

DEBATT. Trots decennier av förbudspolitik så är tillgången till narkotika fortsatt hög och ger inga tecken på att minska. Alla typer av narkotikapolitik har sina baksidor, och för att skadeverkningarna av narkotikan ska kunna minimeras måste vi prova oss fram, skriver Ted Goldberg, professor i sociologi.