Krisberedskap


Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

KORTNYTT. Ett nationellt säkerhetsråd och brandsläckningsutrustning på Sjöfartsverkets helikoptrar är några av förslagen som Alliansen nu presenterar för att öka krisberedskapen i Sverige.

Myndighet för alarm utreds på nytt

KRISBEREDSKAP. Planerna på en nationell myndighet för alarmtjänster lever vidare. En enig riksdag uppmanar nu regeringen att utreda hur en myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras.

Staten vill hålla koll på var du är med din mobil

KRISBEREDSKAP. Från och med nästa år ska telebolagen för samhällets räkning hålla reda på var i landet alla mobiltelefoner befinner sig. Syftet är att kunna skicka sms till alla i ett område vid allvarlig fara.