Krisberedskap


"Andra risker upphör inte för att corona är mest akut"

DEBATT. Det finns viktiga läxor att dra av civilförsvarets idéhistoria. Det skriver Peter Bennesved som bland annat tar upp att tider av akuta kriser sätter igång politiska processer med konsekvenser för många år framöver.