Krisberedskap


Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

KORTNYTT. Ett nationellt säkerhetsråd och brandsläckningsutrustning på Sjöfartsverkets helikoptrar är några av förslagen som Alliansen nu presenterar för att öka krisberedskapen i Sverige.

Myndighet för alarm utreds på nytt

KRISBEREDSKAP. Planerna på en nationell myndighet för alarmtjänster lever vidare. En enig riksdag uppmanar nu regeringen att utreda hur en myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras.