Diskrimineringsombudsmannen


Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

DISKRIMINERING. Skolinspektionen föreslås få ett samlat ansvar för alla diskrimineringsfrågor i skolan och ska överta vissa av DO:s uppgifter. Det är ett av de förslag som utredaren Anna-Karin Lund presenterar.

Friskolekvot kan vara diskriminering

Friskolekvot kan vara diskriminering

PROPOSITION. Regeringens och alliansens förslag att friskolor ska få ta emot upp till fem procent nyanlända elever riskerar att leda till diskriminering. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO.