CSN


S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN

S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN

DEBATT. I en tid där allt färre får en guldklocka efter 25 års tjänst på samma ställe är det viktigt med möjlighet till kompetensutveckling. Därför föreslår vi att riksdagen ska se över åldersgränserna för CSN, skriver Erica Nådin (S) och Johan Andersson (S).

Utökat CSN till äldre:

Utökat CSN till äldre: "Återbetalning kan bli ett problem"

STUDIEMEDEL. Regeringen tillsätter en utredning om utökade möjligheter för äldre personer att vidareutbilda sig eller omskola sig med studiemedel. Men ett hinder i utredningen är hur man ska lägga upp återbetalningarna av lånen, enligt utredare Carl-Johan Stolt.