CSN


KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning

KD-ledamot: Myndigheter säljer personuppgifter i stor omfattning

DEBATT. Det är dags att personuppgifter som vi medborgare har i olika myndigheters databaser hanteras mer restriktivt och inte ses som en kommersiell handelsvara för myndigheterna. Regler och riktlinjer bör ändras, skriver Ingemar Kihlström (KD).

SFS: Dolda kostnader tvingar studenter att hoppa av

SFS: Dolda kostnader tvingar studenter att hoppa av

DEBATT. Merkostnader vid praktik hindrar många studenter inom bland annat vårdutbildningar från att avsluta studierna. Politikerna måste titta på utbildningsvillkoren om vi ska kunna lösa välfärdens kompetensbrist, skriver Matilda Strömberg, SFS.