Brottsförebyggande rådet


Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

KRITIK. Regeringen vill att 25 myndigheter via tvång ska anslutas till Statens servicecenters tjänster. Dyrare, krångligare och sämre säkerhet är delar av kritiken från de berörda myndigheterna.

Sju myndigheter föreslås bli tre

KORTNYTT. Analys- och utvärderingsutredningen ledd av Urban Karlström föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att på så sätt stärka regeringens styrning.  
 

Ökning av hot och trakasserier mot politiker

KORTNYTT. Politiker har senaste åren blivit mer utsatta enligt Brottsförebyggande rådet senaste rapport. I sociala medier utsätts förtroendevalda kvinnor i större utsträckning än män för hot och påhopp.