Jämställdhet


Jens Christian Grøndahl: En svensk tragedi

KOMMENTAR. Med de sociala mediernas ökande makt blir offentligheten en domstol. Den åtalade har ingen försvarare, och vederbörande antas vara skyldig tills motsatsen har bevisats, skriver Jens Christian Grøndahl, med anledning av Benny Fredrikssons självmord.