Jämställdhet


Unizon: Vi måste förbereda oss på att våldet kommer öka

Unizon: Vi måste förbereda oss på att våldet kommer öka

DEBATT. Nu behövs samlade insatser för att hindra att mäns våld mot kvinnor och barn ökar. I krisens spår ser vi ett stort behov av beredskap både i det akuta skedet och långsiktigt för framtiden, skriver Zandra Kanakaris och Olga Persson, Unizon.

Debatt: Dags att reformera bidragssystemen – för jämställdheten

Debatt: Dags att reformera bidragssystemen – för jämställdheten

DEBATT. Bidragssystemen är utformade så att att utrikes födda kvinnor låses fast i bidragsberoende och utanförskap. I ett av världens mest jämställda länder borde detta inte få förekomma. Bidragssystemen måste ses över, skriver Matilda Harar, Muf. 

"Den feministiska regeringen har gått vilse"

DEBATT. Sverige behöver en ny regering som kan ta tag i det utbredda våldet mot kvinnor i samhället. Vi har flera konkreta förslag för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, skriver Désirée Pethrus (KD).