Jämställdhet


Professor i skatterätt: Framtidens skatter måste vara jämställda

Professor i skatterätt: Framtidens skatter måste vara jämställda

DEBATT. Skattepolitiken bygger på en uppenbar fördomsfull syn på kvinnors ekonomiska ställning i samhället. Den kan kort och gott sammanfattas som att män ska har rätt till avdrag och kvinnor ska be om bidrag, skriver Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt.