Friskolornas riksförbund


Friskolorna kräver bättre information om skolvalet

Friskolorna kräver bättre information om skolvalet

SKOLVAL. Det skiljer sig mycket åt i kommunerna i hur man informerar om skolvalet. Men enligt Friskolornas riksförbund kan bättre information göra att boendesegregationen får mindre genomslag i skolorna.