Försvarsmakten


"Grön Ungdom tänker fel när de spelar ner statliga hot mot Sverige"

REPLIK. Det är välkommet att Grön Ungdom engagerar sig i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Men det finns brister i deras debattartikel som måste belysas, skriver Zebulon Carlander, försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria moderata studentförbundet.