Försvarsmakten


V:

V: "Garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten"

DEBATT. Pliktrådet har påtalat stora brister i samarbetet med Försvarsmakten, framförallt i hur självständigt rådet är från myndigheten. För att medinflytandet ska fungera bättre kräver vi att regeringen gör förändringar, skriver Hanna Gunnarsson (V).

Debatt: Försvarsmakten måste visa korten i klimatarbetet

Debatt: Försvarsmakten måste visa korten i klimatarbetet

DEBATT. Klimatet är en säkerhetsfråga. Försvarsutskottet måste grundligt syna Försvarsmaktens argument för att undanhålla information om myndighetens klimatpåverkan. Det skriver Agnes Hellström, Svenska freds och Isadora Wronski, Greenpeace.