Försvarets materielverk


Kvinnliga militärer utsätts för fler risker än män

Kvinnliga militärer utsätts för fler risker än män

MATERIELBEHOV. Hjälmar som är för stora och dåliga kängor är bara några av säkerhetsriskerna inom Försvarsmakten som drabbar kvinnor mer än män. Trots att de påtalar problemen får de inget gehör hos Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket.