Försvarets materielverk


Regeringen vill att Sverige får EU-beredskapslager

Regeringen vill att Sverige får EU-beredskapslager

KRISBEREDSKAP. Nu ansöker Sverige om att bli värdland för ett beredskapslager för medicinsk utrustning, så som respiratorer och skyddsutrustning. Men enligt MSB kan myndighetens lokaler för lagerhållning vara för små för att klara uppdraget.

Kvinnliga militärer utsätts för fler risker än män

Kvinnliga militärer utsätts för fler risker än män

MATERIELBEHOV. Hjälmar som är för stora och dåliga kängor är bara några av säkerhetsriskerna inom Försvarsmakten som drabbar kvinnor mer än män. Trots att de påtalar problemen får de inget gehör hos Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket.