Minoritetspolitik


Debatt: De tysta minoriteterna hamnar i skuggan av islam

Debatt: De tysta minoriteterna hamnar i skuggan av islam

DEBATT. I debatten om minoriteter och mångfald är det ständigt samma grupp, muslimer, vars röst ges utrymme. De tysta, icke-muslimska minoriteterna osynliggörs, skriver Eshtar Faris, som själv är mandé.