Vattenfall


"Vattenfall bör låta medierna sköta sitt"

ANALYS. Vattenfall tycker att mediernas rapportering om klimatförändringarna bör bli mer optimistisk. Det är anmärkningsvärt att ett statligt bolag driver opinion om att mediernas klimatbevakning är för negativ.