Naturvårdsverket


"Elcykelpremien var politiskt ogenomtänkt"

KOMMENTAR. Naturvårdsverket kan inte rå för att slutsatserna i utvärderingen av elcykelpremien är förutsägbara. Men det hade varit intressant med ett resonemang kring det faktum att premien var politiskt ogenomtänkt.

"Vi behöver mer fakta om våra skyddade skogar"

DEBATT. När Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu ska definiera vad som är skyddad skog och avsättningar är det viktigt att redovisningen fördelas på naturtyp, per län samt att andelen frivilliga skydd framgår. Utan den informationen kan inte staten göra rätt prioriteringar i naturvårdsarbetet, skriver skogsägaren Leif Öster.