Naturvårdsverket


Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

Stora förändringar för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

BUDGET. Många detaljer återstår, men det råder ingen tvekan om att riksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger generaldirektör Björn Risinger.

Sveriges klimatutsläpp minskar för långsamt

KORTNYTT. De svenska utsläppen av växthusgaser minskar med under en procent för tredje året i rad. Minskningstakten behöver öka till mellan fem och åtta procent.

Naturvårdsverket byter vilthandläggare efter kritik

Naturvårdsverket byter vilthandläggare efter kritik

FÖRVALTNING. Vilthandläggaren på Naturvårdsverket som driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten får handläggaren ändå delvis byta arbetsuppgifter.