Älvräddarnas samorganisation


Debatt: Målsättningen sänks till dagens ekologiska katastrofsituation

Debatt: Målsättningen sänks till dagens ekologiska katastrofsituation

DEBATT. Jag är skeptisk till regeringens beslut om en prövningsplan för att vattenkraften ska få ”moderna miljövillkor”, en fras som framstår som en Orwellsk ordlek från regeringen. Allvarligast är att alla möjligheter till undantag i vattendirektivet ska användas fullt ut. Det skriver Christer Borg, Älvräddarna.

"Miljöanpassad vattenkraft är bra för svensk landsbygd"

DEBATT. Sverige har råd att miljöanpassa den storskaliga vattenkraften – det är dessutom en förutsättning för att utveckla svensk landsbygd. Ändå ska storskaliga vattenkraftsanläggningar ges frisedel från miljöanpassningen, enligt det förslag som har varit ute på samråd, skriver Älvräddarnas Christer Borg och Thorbjörn Tomtlund, Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

"Forskningsresultaten om ålen måste få genomslag"

DEBATT. Vi delar alltså synen att läget för ålen är allvarligt och att forskning är viktigt. Men forskningsresultaten måste få genomslag i verkligheten, och där finns uppenbarligen ingen samsyn, skriver Älvräddarnas Christer Borg och Ingemar Alenäs i en replik till vattenkraftbolagen.