Arbetsliv


MED: Gör om arbetsmarknadspolitiken i grunden

MED: Gör om arbetsmarknadspolitiken i grunden

DEBATT. Lägg ned Arbetsförmedlingen, låt medlemmarna finansiera arbetslöshetskassorna, och gör arbetsmarknaden mer flexibel,  skriver Lennart Göranson för Medborgerlig Samling (MED).