Vårdpolitiskt nätverk


 

Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Med de förutsättningar som finns i Sverige borde det kunna erbjudas en väl fungerande välfärd. Hur kommer det sig då att sjukvården - grundbulten i välfärdssystemet, brister på många plan och att svensk sjukvård tappar placeringar på internationella rankningar? Sjukvården som erbjuds i Sverige är på många sätt världsledande men den bistra verkligheten är att svensk sjukvård bl.a. tampas med bristande kompetensförsörjning, långa vårdköer och ett minskat antal fysiska vårdplatser.

- Vilka reformer eller satsningar är det som krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna?

- Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården?

- Vad är planen för digitaliseringen av sjukvården och hur ska Sverige bli ledande inom
e-hälsa?

I Altingets vårdpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk sjukvård. Var befinner sig sjukvården idag, vart vill vi och kan vi ta oss dit? Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn - utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar finns det alltid tid och möjlighet till frågor och diskussion med dagens inbjudna gäst.  

I Altingets vårdpolitiska nätverk kan deltagarna se fram emot viktigt brobyggande och nätverkande inom vårdsektorn samt spännande diskussioner i ett förtroligt rum med intressanta gäster. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt

 

Se ett urval av våra tidigare nätverksträffar HÄR och HÄR.

 

De senaste träffarna 2021 finns nedan: 

 

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan. 

 

 

Jämställdheten inom vården - Annika Strandhäll 

Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna (s) 

Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Jämställd vård innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att vården håller en god kvalitet oavsett patientens kön. Hur står det till med jämställdheten inom vården idag? Blir män och kvinnor behandlade lika? Annika Strandhäll är jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna (s) och tidigare socialförsäkringsminister och socialminister. Vid dagens träff diskuterar Annika jämställdheten inom vården med nätverkets deltagare, och hur vi kan åstadkomma förändring.  

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, tisdagen den 5 oktober 2021, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Ledarskapet inom välfärden 

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision 

Coronakommissionen pekar i sin granskning av äldreomsorgen på bristande förutsättningar för chefer som en orsak till smittspridningen i äldrevården. Hur står det till med arbetsvillkoren inom välfärden idag, där varje chef har ansvar för i snitt 60 medarbetare? Hur stärker vi ledarskapet i kommunerna så att cheferna får rätt förutsättningar? 

Veronica Magnusson är förbundsordförande i Vision. De organiserar en stor andel av landets drygt 5 000 enhetschefer inom äldreomsorgen. De är verksamhetsnära chefer som leder det dagliga arbetet på särskilda boenden och i hemtjänsten. På dagens träff berättar Veronica mer om hur vi kan förändra och prioritera ledarskapet, så att kvaliteten inom välfärden i kommunerna höjs. 

 

och senare samma träff 

 

Arbetsmiljön inom vården 

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket 

En säker arbetsmiljö ger också en säker vårdmiljö vilket ökar kvaliteten på vården. Hur står det till med arbetsmiljön inom vården egentligen? Och hur kommer vi tillrätta med de problem som finns? Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem gästar dagens träff och diskuterar med deltagarna om detta. 

Tisdagen den 7 december 2021, kl. 09.30-14.00 (Obs: Förlängd träff)  

 

 

 

Träffar 2022:  

 

Gäster: Odd Swarting och Helen Waxberg (mer info kommer) 

 

Odd Swarting och Helen Waxberg 

Gästar gör Odd Swarting, Senior Counsel på Cirio Advokatbyrå och Helen Waxberg, advokat på Waxberg Law. Mer info kommer inom kort. 

Tisdagen den 15 februari 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Nationell styrning av vården?  

 
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna  

I pandemins kölvatten har regionernas olika arbetssätt och förutsättningar uppmärksammats. Bör vi ha en nationell styrning av vården i Sverige istället? Vid dagens träff gästas vi av Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, som menar att det finns ett behov av ökad statlig styrning och samordning av vården. 

Karin är neurofysiolog med mångårigt fackligt engagemang på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Sedan 2014 är hon 1:e vice ordförande i Sveriges Läkarförbund och ordförande för yrkesföreningen Sjukhusläkarna. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, Onsdagen den 27 april 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 Nätverksträffar 2022: 

  • Torsdagen den 9 juni 2022, kl. 09.30-12.30 (Mer info kommer inom kort) 
  • Onsdagen den 28 september 2022, kl. 09.30-12.30 (Mer info kommer inom kort) 
  • Tisdagen den 6 december 2022, kl. 09.30-12.30 (Mer info kommer inom kort)  

 

 

Med förbehåll för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här.

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. I dagsläget hålls därför alla nätverksträffar digitalt. Vi ser fram emot att träffas fysiskt igen när situationen tillåter.

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.