Vårdpolitiskt nätverk


Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Med de förutsättningar som finns i Sverige borde det kunna erbjudas en väl fungerande välfärd. Hur kommer det sig då att sjukvården - grundbulten i välfärdssystemet, brister på många plan och att svensk sjukvård tappar placeringar på internationella rankningar? Sjukvården som erbjuds i Sverige är på många sätt världsledande men den bistra verkligheten är att svensk sjukvård bl.a. tampas med bristande kompetensförsörjning, långa vårdköer och ett minskat antal fysiska vårdplatser.

- Vilka reformer eller satsningar är det som krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna?

- Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården?

- Hur ska den svenska vården rustas bättre för krissituationer

- Vad är planen för digitaliseringen av sjukvården och hur ska Sverige bli ledande inom
e-hälsa?

I Altingets vårdpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk sjukvård. Var befinner sig sjukvården idag, vart vill vi och kan vi ta oss dit? Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn - utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar finns det alltid tid och möjlighet till frågor och diskussion med dagens inbjudna gäst.  

Under den tredje säsongen av Altingets vårdpolitiska nätverk kan deltagarna se fram emot viktigt brobyggande och nätverkande inom vårdsektorn samt spännande diskussioner i ett förtroligt rum med intressanta gäster. Nätverket träffas vid fem förmiddagar under en säsong med ungefär 6 veckor mellan varje träff. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. 

Mötesledare är Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet. Kristina engagerade sig i sin första förening som trettonåring och har sedan dess arbetat med samhällsförändring i Sverige men även globalt. Kristina har inom sina uppdrag framförallt ägnat sig åt politisk påverkan och ledarskap samt frågor om engagemang i förändring. 


Kristina Ljungros, Mötesledare

Programmet för nätverkets första säsong kan ses här
Programmet för nätverkets andra säsong kan ses här

 

Träff 1: Nära liv – nära vård, hur får vi det att funka utifrån de boendes, personalens och leverantörernas perspektiv?

     
Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård på SKR & Mats Olsson, Director Health Care på Kairos Future

Vården ska finnas nära och vara anpassad efter invånarnas behov. Vilka framtidssatsningar krävs för att den nära vården ska fungera? En god nära vård innebär inte endast att alla geografiskt ska ha nära tillgång till ett sjukhus, utan stora delar av vården sker i hemmet där patienten i viss utsträckning får agera som sin egen vårdare. Vilka hjälpmedel eller vilken kompetens behövs för att vården ska bli mer tillgänglig? Detta diskuterar nätverket under säsongens första träff med Lisbeth Löpare-Johansson och Mats Olsson.   

Lisbeth Löpare-Johansson klev den 1 oktober år 2019 in som ny samordnare för Nära vård på SKR. Hennes roll som samordnare innebär att hon ska synliggöra och stödja arbetet för Nära vård i både kommuner och regioner. Löpare-Johansson har en bakgrund som vårdstrategisk chef på Vårdförbundet och utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.   

Mats Olsson är framtidsstrateg och ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor på konsult- och analysföretaget Kairos Future. Olsson har lång erfarenhet av att driva framtidsprojekt inom vård och hälsa och har tidigare suttit på höga positioner inom läkemedelsindustrin. Tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter har Olsson varit med och skrivit inspirationsboken "Nära liv - nära vård i en digital vardag".  

Klarahuset Drottninggatan 33, onsdagen den 11 mars, kl. 09.30-12.30 

 

Träff 2: Så ser SKL:s vårdchef på framtiden för vården  

 
Fredrik Lennartsson, chef för vård och omsorg SKR  

Sveriges vård och omsorg står inför omfattande förändringar och stora utmaningar. Mitt i stormens öga finns Fredrik Lennartsson – SKR:s vård- och omsorgschef. Under nätverkets andra träff kommer Lennartsson och berättar om sin syn på framtiden för svensk sjukvård och omsorg. Hur anser Lennartsson och SKR att samverkan rörande vården mellan stat, region och kommun bör se ut? Vilka är SKR:s främsta prioriteringar? Fredrik Lennartsson fick regeringens uppdrag att starta upp myndigheten Vårdanalys år 2011. I början av år 2018 började han som hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Skåne, men gick sedan vidare till SKR som Hans Karlssons efterträdare som chef för vård och omsorg. 

Klarahuset Drottninggatan 33, onsdagen den 6 maj, kl. 09:30-12:30

 

Träff 3:
Förmiddagen: Generaldirektören för Vårdanalys om myndighetens arbete


Jean-Luc af Geijerstam, Generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys  

Under förmiddagen på nätverkets tredje träff får deltagarna chansen att träffa generaldirektören för Myndigheten för vårdanalys Jean-Luc af Geijerstam och höra om myndighetens arbete.  Myndigheten verkar för att resurserna inom vården ska användas på ett effektivt sätt och utgå från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Myndigheten tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.  

Jean Luc af Geijerstam har suttit på posten som generaldirektör för myndigheten sedan september 2018. Geijerstam har en bakgrund som läkare och har tidigare haft olika chefsroller på E-hälsomyndigheten och arbetat på SBU. 

Eftermiddagen: Den svenska satsningen på life science 

 
Jenni Nordborg, samordnare för Regeringens life science-kontor & Ann-Charlotte Beckman, Make Science, rådgivare, investerare och styrelseledamot för ägarledda bolag inom life science

Under eftermiddagen pratar nätverket life science tillsammans med Jenni Nordborg och Ann-Charlotte Beckman. Innovationer inom biomedicinsk teknik är avgörande för att sjukvården ska gå framåt och Sverige vill ligga i framkant vad gäller life science. Sedan i juni i år är Jenni Nordborg nationell life science-samordnare på heltid på regeringens life science-kontor och ansvarig för implementeringen av Sveriges life science-strategi. Jenni Nordborg var tidigare avdelningschef för Hälsa på Vinnova innan hon tillsattes som regeringens life science-samordnare.

I Sverige finns det gott om entreprenörer inom life science-branschen och en som har stenkoll på life science-branchen är Ann-Charlotte Beckman. Ann-Charlotte arbetar som rådgivare, investerare och styrelseledamot för flertalet bolag inom life science. Ann-Charlotte Beckman har varit med och grundat hälsoportalen Netdoktor och har flera års erfarenhet från läkemedelsindustrin.  

Klarahuset Drottninggatan 33, fredagen den 12 juni, kl. 09:30-14:00  

 

Träff 4: E-hälsa - att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa


Nasim Farrokhnia, kvalitets- och forkningschef på KRY

Under säsongens fjärde träff gästar Nasim Farrokhnia nätverket för att prata om e-hälsa. Nasim arbetar idag som kvalitets- och forskningschef på KRY och är läkare med en bakgrund som tidigare verksamhetschef på akutmottagningen på SöS i Stockholm och projektledare/postdoc på SBU. På KRY utvecklar och ansvarar Nasim Farrokhnia för medicinsk kvalitet samt forskning genom KRYs egen Academy för lärande och professionell utveckling. Nasim Farrokhnia har, tillsammans med forskare från 10 olika lärosäten, startat ett nationellt nätverk för utvärdering av digitala vårdtjänster.  


Enligt regeringens Vision e-hälsa 2025 så ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter - vilka är dessa möjligheter och vilka möjligheter har Sverige att uppnå regeringens vision? Detta och mycket mer diskuterar vi under dagens träff.  

Klarahuset Drottninggatan 33, fredagen den 28 augusti, kl. 09:30-12:30

 

Träff 5: Hälso- och sjukvårdspolitiken i maktens korridorer, med socialministerns stabschef 


Tobias Lundin Gerdås, stabschef hos socialminister Lena Hallengren 

Under säsongens sista träff gästar Social minister Lena Hallengrens stabschef Tobias Lundin Gerdås nätverket och berättar om regeringens satsningar på hälso- och sjukvården. Regeringen satsar 4,7 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård under 2020. Pengarna ska gå till att minskade vårdköerna, satsningar på cancervården, förbättrad patientsäkerhet samt ökad tillgänglighet inom mödrahälso- och förlossningsvården.  

Klarahuset Drottninggatan 33, fredagen den 16 oktober, kl. 09:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar


Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

 

Nytt om namn

Visa fler »