Vårdpolitiskt nätverk


 Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Med de förutsättningar som finns i Sverige borde det kunna erbjudas en väl fungerande välfärd. Hur kommer det sig då att sjukvården - grundbulten i välfärdssystemet, brister på många plan och att svensk sjukvård tappar placeringar på internationella rankningar? Sjukvården som erbjuds i Sverige är på många sätt världsledande men den bistra verkligheten är att svensk sjukvård bl.a. tampas med bristande kompetensförsörjning, långa vårdköer och ett minskat antal fysiska vårdplatser.

- Vilka reformer eller satsningar är det som krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna?

- Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården?

- Vad är planen för digitaliseringen av sjukvården och hur ska Sverige bli ledande inom
e-hälsa?

I Altingets vårdpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk sjukvård. Var befinner sig sjukvården idag, vart vill vi och kan vi ta oss dit? Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn - utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar finns det alltid tid och möjlighet till frågor och diskussion med dagens inbjudna gäst.  

I Altingets vårdpolitiska nätverk kan deltagarna se fram emot viktigt brobyggande och nätverkande inom vårdsektorn samt spännande diskussioner i ett förtroligt rum med intressanta gäster. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt

Fast mötesledare är Anne Carlsson. Anne Carlsson jobbar med public affairs, patient empowerment, strategisk rådgivning samt kris- och mediehantering inom affärsområdet hälsa på Reform Society. Anne har deltagit som expert i flera statliga utredningar såsom Patientmaktsutredningen, Effektiv vård, Biobanksutredningen och Patientens rätt. Anne har också varit ledamot i ett antal statliga insynsråd. Hon har bland annat en bakgrund som ordförande för Reumatikerförbundet. 

Anne Carlsson

 

Se ett urval av våra tidigare nätverksträffar HÄR och HÄR.

 

TIDIGARE TRÄFFAR

 

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan: 

 

 

Regionala skillnader inom svensk cancervård 

 

Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för Prostatacancerförbundet, Anna Starbrink, regionråd (L) Region Stockholm och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden 

Gästar Calle Waller, vice ordförande Prostatacancerförbundet och Anna Starbrink, regionråd Region Stockholm och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden (Mer info kommer inom kort). 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 9 juni 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Regionala skillnader inom vården 

Naimi Johansson, hälsoekonom och forskare vid Region Örebro län

Svensk hälso- och sjukvård ska erbjudas efter behov och på lika villkor, oavsett var man bor någonstans i landet. Trots detta finns stora regionala skillnader i svensk sjukvård. Är regionala skillnader alltid problematiskt eller finns det motiverade skillnader i hälso- och sjukvården? Och vad beror de regionala skillnaderna på? Vad kan vi göra för att säkerställa lika vård för alla, oavsett var i Sverige du bor? 

För att fördjupa oss i dessa frågor utifrån ett ekonomiskt perspektiv har Altinget bjudit in Naimi Johansson, PhD. Naimi arbetar som hälsoekonom och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Med bakgrund i nationalekonomi, disputerade Naimi 2021 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet med avhandlingen Price sensitivity and regional variation in health care.

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 28 september 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Det danska sjukvårdssystemet - vad kan Sverige lära av Danmark? 

 

Ole Nikolaj Møbjerg Toft, journalist och vårdpolitisk analytiker på Altinget i Danmark och Mads Koch Hansen, anestesiolog och ordförande för det danska läkarförbundet 

För 20 år sedan var kötiderna för operationer långa i Danmark och landets statistik för canceröverlevnad var sämst i Skandinavien. Idag har den danska sjukvården förändrats. Väntelistan är kort och behandlingen av cancer-, hjärt- och diabetessjukdomar är i världsklass. Kvaliteten är generellt hög i den danska sjukvården och landet ligger även i framkant när det kommer till digitaliseringsarbetet inom vården. Men hur gick denna förändring till egentligen? Och vilka problem kämpar danskarna med idag?

För att berätta om det danska sjukvårdssystemets resa får vi besök av en läkare och en journalist som gemensamt har ingående kunskaper om det danska sjukvårdssystemet och dess förändringsresa. Mads Koch Hansen är anestesiolog, tidigare medicinsk sjukhusdirektör och ordförande för den danska medicinska föreningen. Ole Toft, är redaktör och journalist på Altinget.dk och har skrivit om dansk vårdpolitik i 12 år. Tillsammans driver de också en podcast om vårdpolitik. 

Under dagens träff berättar de mer om framgångarna och fallgroparna i det danska sjukvårdssystemet. Vad kan Danmark och Sverige lära av varandra?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 6 december 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Styrning och framtidens vård och omsorg

Anders Ekholm, analysdirektör på IVO 

Förra året bildades IVO:s analysavdelning. Den nya avdelningen ska stötta verksamheten i datadriven tillsyn och tillståndsprövning för snabbare analyser av risker, kvalitet och säkerhet i svensk vård och omsorg. Anders Ekholm är avdelningens chef, och är en ofta anlitad föreläsare kring styrning och framtidens vård och omsorg. Både som analyschef på Socialdepartementet och som vd på Institutet för Framtidsstudier har han författat ett antal rapporter om framtidens vård- och omsorg. Anders Ekholm är även doktorand vid Linköpings universitet.

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 8 februari 2023, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

TLV:s arbete för mest möjliga hälsa 

Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV. Foto: Jann Lipka

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Myndigheten beslutar också om vilka regler som skall gälla vid uthämtning av receptbelagda läkemedel på apotek, liksom vilken ersättning apoteken får för hantering av dessa. Därutöver bedriver myndigheten tillsyn över aktörerna på läkemedels- och apoteksmarknaden.

Generaldirektör Agneta Karlsson leder verksamheten och gästar nätverket för att berätta om myndighetens arbete med att "få ut mest möjliga hälsa för de skattepengar som satsas på läkemedel, apotek och tandvård".

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 25 april 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Arbetsmiljön i vården - med Håkan Olsson, vice generaldirektör Arbetsmiljöverket

Håkan Olsson, vice generaldirektör, Arbetsmiljöverket 

Mer info kommer inom kort. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 13 juni 2023, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Övriga datum 2023: 

 

  • Onsdagen den 11 oktober 2023
  • Tisdagen den 5 december 2023

 

 

Med förbehåll för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här.

 

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Hampus Revland hampus@altinget.se alternativt telefon 073 069 78 81

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk