Vårdpolitiskt nätverk


I Altingets vårdpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk sjukvård. Var befinner sig sjukvården idag, vart vill vi och kan vi ta oss dit? Vilka vårdreformer pågår, hur går det och vilka andra reformer behövs?  
 
Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid fem förmiddagar under en säsong. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. 

Fast moderator är Magnus Kolsjö. Han har en bakgrund från Kristdemokraterna, RFSL och arbetar nu som utredare på fackförbundet ST.

Programmet för 2019 uppdateras regelbundet nedan, programmet för nätverkets första år kan ses här.

 

Vården brister i sin användning av digitala lösningar

Hägglund

Göran Hägglund, senior rådgivare Narva samt styrelseledamot i Frisq och Aleris Group AB

Den tidigare socialministern Göran Hägglund har sedan en tid tillbaka engagerat sig i svensk e-hälsa. Han menar att vården brister i sin användning av digitala lösningar, vilket resulterar i slöseri med resurser. ”Ett otroligt tillkortakommande”, säger han. Vad behöver göras konkret för att digitaliseringen av vården ska drivas framåt och utvecklas så att Sverige kan vara bäst i världen på digitalisering år 2025? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 26 april, kl. 9:30-12:30

 

Hur ska vårdpolitiken se ut de kommande åren

Acko 

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot samt ordförande socialutskottet

Acko Ankarberg Johansson valdes i oktober in som ordförande i Socialutskottet. Hon har lång erfarenhet av vård- och äldrefrågor, bland annat som statlig utredare av Lagen om valfrihetssystem samt som lokalpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Under dagens nätverksträff berättar Acko mer om vad som händer i riksdagen - vilka frågor ligger på agendan i utskottet, och vilken makt har man att ta tag i de utmaningar som finns på vårdområdet?  

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 24 maj, kl. 9:30-12:30

 

Ett liv inom svensk sjukvårdspolitik  

Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamot för Stockholms län, ledamot i socialförsäkringsutskottet och suppleant i socialutskottet, leg. läkare   
 
Barbro Westerholm är en av Sveriges mest erfarna politiker när det kommer till hälso- och sjukvårdsfrågor. Westerholm har exempelvis tidigare varit verksam som generaldirektör för socialstyrelsen och har sedan 2006 suttit som riksdagsledamot för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) där hon har uppdrag bl.a. inom socialutskottet respektive socialförsäkringsutskottet. Westerholm blev 2007 hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten, vid Uppsala universitet och är hedersledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive Apotekarsocieteten. Vilka framtidsutsikter ser Barbro Westerholm för svensk hälso- och sjukvård? 

Postmuseum, fredagen den 6 september, kl. 9:30-12:30

Och 

Hur ser agendan ut för SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation? 

Marie Morell (M), Oppositionsråd Region Östergötland och Ordförande för SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation  
 
Marie Morell har lång erfarenhet av sjukvårdsfrågor. Marie Morell har bl.a. en bakgrund som tidigare landstingsordförande i Östergötland och utsågs tidigare i år som ny ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation som hon suttit i sedan år 2007. Delegationen spelar en viktig roll för hälso- och sjukvårdspolitiken då den företräder regionerna i många av förhandlingarna med staten, t.ex. vad gäller statsbidrag och andra överenskommelser om satsningar på sjukvården. Vilka satsningar inom sjukvården ser Marie som de viktigaste under de kommande åren?     

Postmuseum, fredagen den 6 september, kl. 9:30-12:30

 

Superutredaren Stiernstedt

Stiernstedt

Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare

Vinster i vården, vårdval och beroendet av hyrpersonal – det är många delar som ligger på utredaren Göran Stiernstedts bord när han ska uppfylla regeringens uppdrag att skapa ordning och reda i vården. Mer bestämt är hans uppdrag att lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten i vården och se till att skattemedlen hamnar rätt, det vill säga där de mest behövs. I uppdraget ingår även att lämna förslag på vårdsystemens ersättnings- och finansieringsmodeller. Därtill ska utredningen analysera hur ett hållbart system för nätdoktorer skulle kunna se ut.

Han berättar mer om utredningen som ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen senast den 30 juni i år.

Göran Stiernstedt ledde även utredningen Effektiv vård. Stiernstedt är läkare i grunden. Han har varit bland annat sjukhusdirektör, landstingsdirektör och vård- och omsorgschef på SKL

Postmuseum, fredagen den 25 oktober, kl. 9:30-12:30 

 

En lyckad dansk digitalisering

Laura 

Laura Glavind, teamledare på Center for Sundhed og Sociale indsatser, Danske Regioner

I Danmark har digitalisering länge varit ett viktigt verktyg för att uppfylla målen om ett sammanhängande sjukvårdssystem i världsklass. Medborgaren i centrum, samordnade IT-system och bättre användning av hälsodata är nödvändiga för kvalitetsutvecklingen av det danska sjukvårdssystemet. Det finns tydliga och enhetliga modeller för hur digitaliseringen borde bidra till just detta.

Hur långt har Danmark faktiskt kommit på området, och vad kan Sverige göra för att komma framåt i sin digitala omställning? Det berättar Laura Glavind från Danske Regioner mer om på dagens nätverksträff.

Postmuseum, fredagen den 6 december, kl. 9:30-12:30 

 

Nytt om namn

Visa fler »