Vårdpolitiskt nätverk


 

Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Med de förutsättningar som finns i Sverige borde det kunna erbjudas en väl fungerande välfärd. Hur kommer det sig då att sjukvården - grundbulten i välfärdssystemet, brister på många plan och att svensk sjukvård tappar placeringar på internationella rankningar? Sjukvården som erbjuds i Sverige är på många sätt världsledande men den bistra verkligheten är att svensk sjukvård bl.a. tampas med bristande kompetensförsörjning, långa vårdköer och ett minskat antal fysiska vårdplatser.

- Vilka reformer eller satsningar är det som krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna?

- Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården?

- Vad är planen för digitaliseringen av sjukvården och hur ska Sverige bli ledande inom
e-hälsa?

I Altingets vårdpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk sjukvård. Var befinner sig sjukvården idag, vart vill vi och kan vi ta oss dit? Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn - utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar finns det alltid tid och möjlighet till frågor och diskussion med dagens inbjudna gäst.  

I Altingets vårdpolitiska nätverk kan deltagarna se fram emot viktigt brobyggande och nätverkande inom vårdsektorn samt spännande diskussioner i ett förtroligt rum med intressanta gäster. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt

 

Se ett urval av våra tidigare nätverksträffar HÄR och HÄR.

 

De senaste träffarna 2021 finns nedan: 

 

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan. 

 

 

 

Ledarskapet inom välfärden 

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision 

Coronakommissionen pekar i sin granskning av äldreomsorgen på bristande förutsättningar för chefer som en orsak till smittspridningen i äldrevården. Hur står det till med arbetsvillkoren inom välfärden idag, där varje chef har ansvar för i snitt 60 medarbetare? Hur stärker vi ledarskapet i kommunerna så att cheferna får rätt förutsättningar? 

Veronica Magnusson är förbundsordförande i Vision. De organiserar en stor andel av landets drygt 5 000 enhetschefer inom äldreomsorgen. De är verksamhetsnära chefer som leder det dagliga arbetet på särskilda boenden och i hemtjänsten. På dagens träff berättar Veronica mer om hur vi kan förändra och prioritera ledarskapet, så att kvaliteten inom välfärden i kommunerna höjs. 

 

och senare samma träff 

 

Arbetsmiljön inom vården 

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket 

En säker arbetsmiljö ger också en säker vårdmiljö vilket ökar kvaliteten på vården. Hur står det till med arbetsmiljön inom vården egentligen? Och hur kommer vi tillrätta med de problem som finns? Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem gästar dagens träff och diskuterar med deltagarna om detta. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 7 december 2021, kl. 09.30-14.00 (Obs: Förlängd träff)  

 

 

 

Träffar 2022:  

 

Partipanel: Vårdfrågans plats i valåret 2022 


Från vänster: Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Lina Nordquist (L), Nicklas Attefjord (MP) och Anders W Jonsson (C)

År 2020 och 2021 har varit präglade av kriser, inte minst inom hälso- och sjukvården. Brister på säkerhetsutrustning, ökande dödstal på äldreboenden och utbränd vårdpersonal är bara för att nämna några. Nu lämnar vi pandemin bakom oss och blickar istället framåt.

Altinget har inför valåret bjudit in till partipanel. Här får deltagarna chans att ställa sina frågor kring den framtida hälso- och sjukvården till landets politiska  beslutsfattare. Medverkar gör ordförande i socialutskottet Acko Ankarberg Johansson (KD), vice ordförande i socialutskottet Kristina Nilsson (S) sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist (L), ledamot i social utskottet Nicklas Attefjord (MP), och sjukvårdspolitisk talesperson Anders W Jonsson (C). 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 16 februari 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Nationell styrning av vården?  

 
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna  

I pandemins kölvatten har regionernas olika arbetssätt och förutsättningar uppmärksammats. Bör vi ha en nationell styrning av vården i Sverige istället? Vid dagens träff gästas vi av Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, som menar att det finns ett behov av ökad statlig styrning och samordning av vården. 

Karin är neurofysiolog med mångårigt fackligt engagemang på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Sedan 2014 är hon 1:e vice ordförande i Sveriges Läkarförbund och ordförande för yrkesföreningen Sjukhusläkarna. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, Onsdagen den 27 april 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

Nätverksträffar 2022: 

 

Regionala skillnader inom vården 

Naimi Johansson, hälsoekonom och forskare vid Region Örebro län

Svensk hälso- och sjukvård ska erbjudas efter behov och på lika villkor, oavsett var man bor någonstans i landet. Trots detta finns stora regionala skillnader i svensk sjukvård. Är regionala skillnader alltid problematiskt eller finns det motiverade skillnader i hälso- och sjukvården? Och vad beror de regionala skillnaderna på? Vad kan vi göra för att säkerställa lika vård för alla, oavsett var i Sverige du bor? 

För att fördjupa oss i dessa frågor utifrån ett ekonomiskt perspektiv har Altinget bjudit in Naimi Johansson, PhD. Naimi arbetar som hälsoekonom och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Med bakgrund i nationalekonomi, disputerade Naimi 2021 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet med avhandlingen Price sensitivity and regional variation in health care.

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 9 juni 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

Vårdpolitiken - ett juridiskt perspektiv 

 

Odd Swarting är senior rådgivare på Cirio inom biologiska vetenskaper, där han främst arbetar med kunder inom life science, sjukvård/läkemedel, medicintekniska produkter och skogsindustrin. Han specialiserar sig framför allt på regleringsfrågor för läkemedel och biovetenskap, allt från marknadstillträde (prissättning och subventioner) till nära samarbete med vårdpersonal och marknadsavdelningar.

Helen Waxberg arbetar främst med regleringsfrågor, marknadsföring och distribution inom läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska sektorer och andra strikt reglerade industrier som kosmetika, livsmedel och gränsprodukter. Helén Waxberg har under ett antal år rankats som en av de ledande svenska juristerna inom biovetenskap.

Onsdagen den 28 september 2022, kl. 09.30-12.30  

 

 

  • Tisdagen den 6 december 2022, kl. 09.30-12.30 (Mer info kommer inom kort)  

 

 

Med förbehåll för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här.

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Vi tillhandahåller handsprit i lokalerna samt sitter med avstånd till varandra för säkerhets skull. 

 

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.