Vårdpolitiskt nätverk


Sjukvården har snabbt seglat upp på agendan som ett av de allra hetaste ämnena under valåret. I Altingets vårdpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi diskuterar vårdköer, den ojämlika vården och statens inflytande över sjukvården – men här har vi tid med nyanserna. Var befinner sig sjukvården idag, vart vill vi och kan vi ta oss dit? Vilka vårdreformer pågår, hur går det och vilka andra reformer behövs? Hur ska politikerna våga släppa tyglarna och lita mer professionen? Vilka möjligheter och orosmoln ser den privata vårdsektorn i framtiden?

Altingets vårdnätverk sträcker sig bortom valet. Vi lämnar ett tillfälle öppet för att kunna anpassa programmet utifrån valresultatet – det vill säga få med en högaktuell gäst.

Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. Under året kommer vi från olika vinklar diskutera vägen framåt för svensk sjukvård.

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan, Stockholm.

Fast moderator är Altingets Vård & Hälsas redaktör Johanna Alskog.

Programmet för 2018/2019 uppdateras regelbundet här.

 

Uppdrag ökat förtroende – så ska politikerna släppa taget om detaljerna 

Anna

Anna Lexelius, huvudsekreterare Tillitsdelegationen

Anna Lexelius är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen, som på regeringens uppdrag ska föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Delegationen ska om en dryg månad lämna sina slutliga förslag till regeringen.

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 14 september, kl. 9:30-12:30

 

Nu ställer vi om vården – här är problemen och lösningarna

Anna NergårdhEmma Spak

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare med fokus på primärvården, Emma Spak, SKL:s samordnare för nära vård.

Anna Nergårdh är tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, och arbetar nu på regeringens uppdrag som särskild utredare för en samordnad utveckling för god och nära vård – med fokus på primärvården. Emma Spak är läkare i allmänmedicin och även tillsatt av Sveriges kommuner och landsting. De båda uppdragen är sammankopplade och ska löpa parallellt. Hur kan man effektivisera vården med de utmaningar vi står inför? Hur kommer vården närmare patienterna? Hur praktiskt omvandlar man idéer till faktiska åtgärder inom sjukvården. Går det att styra 21 landsting åt rätt håll – vad är lätt och vad är svårt?

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 5 okt, kl. 9:30-12:30

 

Med eller utan vinstsyfte – hur ser den privata vården på framtiden?

Stefan NilssonErik Strand

Stefan Nilsson är direktor för Ersta Diakoni. Erik Strand är vd på Praktikertjänst.

Stefan Nilsson är direktor för Ersta Diakoni, en av Sveriges största aktörer inom idéburen bedriven vård och social arbete, utan vinstsyfte. Erik Strand är vd och koncernchef för Praktikertjänst, en av Sveriges största koncerner inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Vilka utmaningar och möjligheter ser de för den privata vården i framtiden? Hur borde Sverige gå vidare – vilka beslut, reformer och besked vill de se?

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 9 nov, kl. 9:30-12:30

 

Vad behöver vi göra för att förbättra den psykiska ohälsan?

Ing-Marie

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting

 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 11 januari 2019, kl. 9:30-12:30

 

Så ska vårdpolitiken se ut efter valet

Öppen programpunkt med utgångspunkt i valresultatet.

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 1 mars 2019, kl. 9:30-12:30 (preliminärt datum)

 

 

Nytt om namn

Visa fler »