Samling kring politiken


Nättidningen Altinget har sedan 2014 bedrivit oberoende journalistik inom ett flertal sakområden. Våra ledord är relevans, insikt och perspektiv.

Som ett komplement till journalistiken bjuder vi in våra läsare till nätverksmöten där vi samlar politiker, företrädare från intresse- och branschorganisationer, tjänstemän och ledare från den privata sektorn. Gemensamt är att alla delar ett professionellt intresse inom ett av de aktuella områdena.

Det är Altinget som oberoende sätter dagordningen – och våra ledord är även här relevans, insikt och perspektiv.

Delta i en spännande förmiddag i Stockholm med vassa upplägg, levande debatt, diskussion och möjlighet att träffa och utbyta professionella erfarenheter med andra inom området som kan bli betydelsefulla i ditt kontaktnät. Unikt för Altingets nätverk är att vi samlar aktörer från både privat- och offentlig sektor och från olika intressesfärer, för att åstadkomma dynamik i diskussionen och strategisk höjd i resonemanget.

Välj det nätverk som matchar ditt ämnesområde högst upp på sidan. Här hittar du också mer information om program, mervärdet för deltagarna samt anmälan till den preliminära deltagarlistan.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk