Näringspolitik och regional tillväxt


             

 

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb, växande företag och konkurrenskraft över hela Sverige. Det ställer stora krav på att den offentliga sektorn kan utforma ett stabilt ramverk och långsiktiga spelregler för företagande. Samtidigt krävs också ett innovativt och modernt näringsliv som ligger i framkant i frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

- Vilka förutsättningar behöver näringslivet för att utveckla sin konkurrenskraft? Hur kan statliga och kommunala aktörer skapa långsiktiga spelregler för näringsliv och företagande?

- Vad kan näringslivet göra för att frambringa en ökad konkurrenskraft och tillväxt, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden? 

- Hur skapar vi ett investeringsklimat som gör att nationella och globala företag vill förlägga verksamhet i Sverige?

I Altingets nätverk för näringspolitik och regional tillväxt kommer vi utifrån ett sakpolitiskt perspektiv diskutera de viktigaste frågorna framöver för svensk näringspolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk näringspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka. I nätverket möts både offentliga och privata aktörer för att tillsammans samtala och diskutera om hur vi för näringslivet framåt. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning.  

Fast mötesledare i nätverket är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. Egna bolaget heter Malmer Insight

Thomas Malmer

Programmet uppdateras regelbundet och kan ses här nedan. Tidigare träffar hittar du här:

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 

Kommande träffar: 

 

Framtidens arbetsmarknad - enligt Saco 


Göran Arrius, ordförande för fackförbundet Saco

Gäst vid denna träff är Saco:s ordförande Göran Arrius. Gören kommer att tala om deras arbete för trygghetssystem och arbetsvillkor för Sveriges akademiker samt vilka reformer Saco vill se på den framtida arbetsmarknaden. 

 

Senare samma träff 

 

Svensk innovation i praktiken


Fredrik Erixon,  direktör för European Centre for International Political Economy (ECIPE)

Fredrik Erixon kommer att tala mer om innovation i praktiken och vilken roll den spela i det framtida näringslivet. Fredrik är en av författare till boken Innovation Illusion - How so little is created by so many working och han har tidigare skrivit böcker om politiska idéhistoria, det sociala kapitalets roll för ekonomisk tillväxt och internationell ekonomisk politik. Financial Times har även rankat Erixon som en av Bryssel 30 mest inflytelserika personer.

Digitalt via Zoom: Tisdagen den 25 januari 2022, kl. 10.00-13.00 (OBS! Förlängd träff) 

 

 

 

EU:s taxonomi – hur påverkas näringslivet?

Marcus Morfeldt, expert inom hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv

EU:s nya taxonomi ska fungera som ett verktyg som möjliggör en klassificering för vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Taxonomins syfte är att säkerställa att finanssektorn kan få gemensamma riktlinjer kring vilka investeringar som kan kallas gröna – som ett led i arbetet för att klara av målen i Parisavtalet om nettonollutsläpp till 2050.  Hur påverkas näringslivet av taxonomins framfart, och vilka möjligheter och utmaningar för det med sig?

Taxonomin är djupt omdebatterad – många tycker att målsättningen är bra, men det råder mycket oklarheter kring hur den faktiskt ska användas i praktiken. Marcus Morfeldt arbetar som expert på avdelningen för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv, och ska under denna nätverksträff berätta mer och diskutera med nätverket om taxonomin och svenskt näringsliv. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 8 mars 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Näringspolitikens roll i valåret 2022 - Paneldiskussion


Från vänster: Camilla Brodin (KD) och Mattias Bäckström Johansson (SD), Amanda Palmstierna (MP) och Birger Lahti (V)

Vilka reformer behövs för att få en god kompetensförsörjning? Hur främjar man en tillväxt i ett post-pandemi-samhälle? Och vad innebär egentligen hållbart företagande? 

För att diskutera detta har Altinget inför valåret bjudit in riksdagspartierna till en partipanel. Här kommer medlemmarna få möjlighet att ställa sina frågor om Sveriges framtida näringspolitik direkt till beslutsfattarna. Medvekerar gör näringspolitisk talesperson Camilla Brodin (KD) och Mattias Bäckström Johansson (SD), ledamot i EU-nämnden Amanda Palmstierna samt landsbygdspolitisk talesperson Birger Lahti (V)

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 18 maj 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Svenskt Näringsliv: Hur kan vi utveckla konkurrenskraften? 

 
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv 

Hur ska Sveriges näringsliv utveckla konkurrenskraften? Och vad behöver man från politiskt håll för att gagna företagsklimatet? Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv gästar nätverket och diskuterar med deltagarna. 

Svenskt Näringsliv tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet, sprider kunskap och bildar opinion. De företräder också företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter samt driver på politiker och andra beslutsfattare. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 6 september 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

EU - Den första klimatneutrala regionen

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige 

Klimatförändringarna är vår tid största utmaning, vilket samtidigt banar väg för innovation och utveckling. EU har tagit fram underlag för denna utvecklingsplan, mer känd som den gröna given.  Initiativet har samtliga 27 medlemsländer skrivit under på och tillsamman ska de göra EU till den första klimatneutrala regionen till år 2050. 

Christer Danielsson är idag chef för EU-kommissionens representation i Sverige och har tidigare varit Sverige EU-ambassadör och generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar. Han kommer att berätta mer om EU:s vision om klimatneutralitet och Sveriges roll i genomförandet av den gröna given. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 16 november 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Ronny Lundinlundin@altinget.se eller telefon 076 492 76 36. 

 

Med reservation för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här.

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten
Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Vi tillhandahåller handsprit i lokalerna samt sitter med avstånd till varandra för säkerhets skull. 

 

Om Altinget
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk