Näringspolitik och regional tillväxt


 

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb, växande företag och konkurrenskraft över hela Sverige. Det ställer stora krav på att den offentliga sektorn kan utforma ett stabilt ramverk och långsiktiga spelregler för företagande. Samtidigt krävs också ett innovativt och modernt näringsliv som ligger i framkant i frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

- Vilka förutsättningar behöver näringslivet för att utveckla sin konkurrenskraft? Hur kan statliga och kommunala aktörer skapa långsiktiga spelregler för näringsliv och företagande?

- Vad kan näringslivet göra för att frambringa en ökad konkurrenskraft och tillväxt, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden? 

- Hur skapar vi ett investeringsklimat som gör att nationella och globala företag vill förlägga verksamhet i Sverige?

I ljuset av den senaste tidens utveckling kring corona och smittspridning, kommer krisers och riskers inverkan på näringslivet också att diskuteras. Vilken betydelse har smittspridning, reseförbud och myndigheters rekommendationer för näringslivet? 

I Altingets nätverk för näringspolitik och regional tillväxt kommer vi utifrån ett sakpolitiskt perspektiv diskutera de viktigaste frågorna framöver för svensk näringspolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk näringspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka. I nätverket möts både offentliga och privata aktörer för att tillsammans samtala och diskutera om hur vi för näringslivet framåt. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning.  

Fast mötesledare i nätverket är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. Egna bolaget heter Malmer Insight

Thomas Malmer

 

Programmet uppdateras regelbundet och kan ses här nedan. Tidigare träffar hittar du här:

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 

Hösten 2021: 

 

 

 

Storföretag till mindre orter - Facebook i Luleå 

Niklas Nordström, President & Senior Advisor Aim Public Affairs, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Luleå 

Varför väljer en stor global teknikjätte att storsatsa på en okänd ort nära polcirkeln? Det som för fem år sedan tedde sig som en dröm är idag verklighet för Luleå. Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Idag har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen. Hur lyckades kommunens ansvariga med detta? Niklas Nordström var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Luleå, och var ansvarig för hela denna resa. Vad ger han för tips till andra kommunansvariga som också vill attrahera globala storföretag till orten? 

"Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1", sade Niklas 2018. Idag har Niklas startat egna public affairs-firman Aim Public Affairs

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 27 oktober 2021, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Regelförenkling och företagande i hela landet: Tillväxtverkets gd Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket 

Hur åstadkommer man ett företagsklimat som är gynnsamt för företagande och näringar i hela Sverige? Och hur arbetar man med regelförenklingar som gör att det blir lättare att starta och driva företag i hela vårt land? Detta är en del av allt Tillväxtverket arbetar med. 

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är deras vision. Vid dagens träff gästar generaldirektör Gunilla Nordlöf nätverket och diskuterar mer med nätverket kring dessa frågor. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 8 december 2021, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

EU:s taxonomi – hur påverkas näringslivet?

Marcus Morfeldt, expert inom hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv

EU:s nya taxonomi ska fungera som ett verktyg som möjliggör en klassificering för vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Taxonomins syfte är att säkerställa att finanssektorn kan få gemensamma riktlinjer kring vilka investeringar som kan kallas gröna – som ett led i arbetet för att klara av målen i Parisavtalet om nettonollutsläpp till 2050.  Hur påverkas näringslivet av taxonomins framfart, och vilka möjligheter och utmaningar för det med sig?

Taxonomin är djupt omdebatterad – många tycker att målsättningen är bra, men det råder mycket oklarheter kring hur den faktiskt ska användas i praktiken. Marcus Morfeldt arbetar som expert på avdelningen för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv, och ska under denna nätverksträff berätta mer och diskutera med nätverket om taxonomin och svenskt näringsliv. 

Tisdagen 8 mars 2022, kl. 09.30-12.30.

 

 

 

Svenskt Näringsliv: Hur kan vi utveckla konkurrenskraften? 

 
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv 

Hur ska Sveriges näringsliv utveckla konkurrenskraften? Och vad behöver man från politiskt håll för att gagna företagsklimatet? Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv gästar nätverket och diskuterar med deltagarna. 

Svenskt Näringsliv tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet, sprider kunskap och bildar opinion. De företräder också företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter samt driver på politiker och andra beslutsfattare. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 6 september 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

 Övriga träffar 2022: 

  • Onsdagen den 18 maj 2022, kl. 09.30-12.30 (Mer info kommer inom kort)
  • Onsdagen den 16 november 2022, kl. 09.30-12.30 (Mer info kommer inom kort) 

 

 

Med reservation för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se pris och villkor här.

 

 

 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Vi tillhandahåller handsprit i lokalerna samt sitter med avstånd till varandra för säkerhets skull. 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Ronny Lundinronny@altinget.se eller telefon 076 492 76 36 

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.