Näringspolitik och tillväxt


Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb, växande företag och konkurrenskraft. Det ställer stora krav på att den offentliga sektorn kan utforma ett stabilt ramverk och långsiktiga spelregler för företagande. Samtidigt krävs också ett innovativt och modernt näringsliv som ligger i framkant i frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

- Vilka förutsättningar behöver näringslivet för att utveckla sin konkurrenskraft? Hur kan statliga och kommunala aktörer skapa långsiktiga spelregler för näringsliv och företagande?

- Vad kan näringslivet göra för att frambringa en ökad konkurrenskraft och tillväxt?

- Hur skapar vi ett investeringsklimat som gör att nationella och globala företag vill förlägga verksamhet i Sverige?

I ljuset av den senate tidens utveckling kring corona och smittspridning, kommer krisers och riskers inverkan på näringslivet också att diskuteras. Vilken betydelse har smittspridning, reseförbud och myndigheters rekommendationer för näringslivet? 

I Altingets näringspolitiska nätverk kommer vi utifrån ett sakpolitiskt perspektiv diskutera de viktigaste frågorna framöver för svensk näringspolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk näringspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka. I nätverket möts både offentliga och privata aktörer för att tillsammans samtala och diskutera om hur vi för näringslivet framåt. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

Fast mötesledare i nätverket är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. Egna bolaget heter Malmer Insight

Thomas Malmer

 

Programmet uppdateras regelbundet och kan ses här nedan.

 

 

NYTT: 

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Teams eller Zoom. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Microsoft Teams eller Zoom. Datum meddelas snart. 

 

 

Näringspolitiken - vilka satsningar kommer genomföras framöver, och hur mildrar vi de ekonomiska effekterna av coronakrisen?

 

Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande i riksdagens näringsutskott

Näringslivet har genomgått en rad utmaningar under coronakrisen, med permitteringar, konkurser och minskat kundunderlag. Det svenska näringslivet är beroende av tydliga besked kring vilka politiska satsningar som kommer att genomföras de närmaste åren, och hur effekterna av krisen kan mildras. I säsongens första träff bjuder vi in Helene Hellmark Knutsson för att diskutera vägarna framåt för svensk konkurrens- och innovationskraft. Helene är för närvarande vice ordförande i riksdagens näringsutskott och var under perioden 2014–2019 minister för högre utbildning och forskning.

F7, Fleminggatan 7, måndagen den 31 augusti 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) - om näringslivets återstart efter corona, ekonomin samt cybersäkerhetsarbetet framöver  

(Gemensam träff för tre nätverk: Näringspolitik och tillväxt, Cybersäkerhetsnätverket och nätverket för Digitalisering av offentlig sektor)

Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor

Under coronakrisen har tusentals företag gått i konkurs och företagare behövt permittera stora delar av sin personal. För många företagare kommer det ta åratal att komma tillbaka från krisen. Hur startar vi om näringslivet efter corona?

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande. Inrikesminister Mikael Damberg (S) är ansvarig i regeringen för cybersäkerhetsfrågorna och är verksam vid justitiedepartementet. På dagens möte berättar han mer om regeringens arbete för att starta om och skydda Sverige efter krisen, och hur vi förebygger, upptäcker och hanterar antagonistiska cyberhot mot Sverige och minskar sårbarheterna från cyberattacker. Vid ska det också finnas tid och möjlighet till diskussion med inrikesministern, och att ställa frågor. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 3 september 2020 (info om tid och lokal kommer snart) 

 

 

 

Den svenska industrin – vad krävs för att utveckla konkurrenskraften?

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Svensk industri står sig fortsatt stark och sysselsätter en femtedel av landets arbetskraft. Dessutom skapas jobbtillfällen i närliggande sektorer. Samtidigt möts industrin idag av flera stora utmaningar. Hur förenklar vi nyetableringen av företagande? Hur ser vi till att säkerställa kompetensförsörjningen? Och hur kan industrin arbeta för att nå hållbarhetsmålen? I säsongens tredje träff berättar Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten om sin syn på ovanstående frågeställningar och diskuterar dessa med nätverket. 

F7, Fleminggatan 7, måndagen den 7 september 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Energiförsörjning och infrastruktur för ett blomstrande näringsliv

 

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska Kraftnät och Lina Håkansdotter, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv

En väl fungerande energiförsörjning och infrastruktur är en förutsättning för svensk konkurrenskraft. När det larmas om elbrist är det inte bara tung industri som drabbas, utan också mindre företag. Snabba transporter till globala marknader är också allt viktigare när näringslivet blir allt mer internationellt. Till nätverkets första träff gästas vi av Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Lina Håkansdotter, avdelningschef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, för att diskutera hur våra energi- och transportsystem kan utvecklas och underlätta för näringslivet framöver. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 29 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning?

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola (BTH)

I en global snabbrörlig värld är konkurrensen knivskarp. Hur kan ett litet internationellt beroende land som Sverige agera för att vara en fortsatt vinnare i en global kunskapsekonomi? Är vi förberedda och har vi förmåga till reformer? Vid säsongens fjärde träff gästas vi av Johan Eklund, vd på Entrepenörskapsforum, som kommer diskutera näringspolitiken utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Regionala och lokala arbetssätt för företagande och näringsliv

Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna

Vad krävs från politiken för att företagande på regional och lokal nivå ska stimuleras och frodas? Vad kan kommuner och regioner göra? På dagens träff berättar Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna, mer om näringspolitik i hela landet. Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och arbetar för att utveckla ett bättre företagarklimat så att fler företagare blir framgångsrika. 

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 11 december 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Med reservation för ändringar

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.