Näringspolitik och regional tillväxt


             

                            

 

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb, växande företag och konkurrenskraft över hela Sverige. Det ställer stora krav på att den offentliga sektorn kan utforma ett stabilt ramverk och långsiktiga spelregler för företagande. Samtidigt krävs också ett innovativt och modernt näringsliv som ligger i framkant i frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

- Vilka förutsättningar behöver näringslivet för att utveckla sin konkurrenskraft? Hur kan statliga och kommunala aktörer skapa långsiktiga spelregler för näringsliv och företagande?

- Vad kan näringslivet göra för att frambringa en ökad konkurrenskraft och tillväxt, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden? 

- Hur skapar vi ett investeringsklimat som gör att nationella och globala företag vill förlägga verksamhet i Sverige?

I Altingets nätverk för näringspolitik och regional tillväxt kommer vi utifrån ett sakpolitiskt perspektiv diskutera de viktigaste frågorna framöver för svensk näringspolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk näringspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka. I nätverket möts både offentliga och privata aktörer för att tillsammans samtala och diskutera om hur vi för näringslivet framåt. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning.  

Fast mötesledare i nätverket är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. Egna bolaget heter Malmer Insight

Thomas Malmer

 

Programmet uppdateras regelbundet och kan ses här nedan. Tidigare träffar hittar du här:

 

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 

Kommande träffar: 

 

 

EU:s gröna giv - hur påverkas svenska företag? Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige 

Klimatförändringarna är vår tid största utmaning, vilket samtidigt banar väg för innovation och utveckling. EU har tagit fram underlag för denna utvecklingsplan, mer känd som den gröna given. Initiativet har samtliga medlemsländer skrivit under och tillsammans är ambitionen att göra EU till den första klimatneutrala regionen till år 2050. Vad får detta för betydelse för Sverige och svenska företag? 

Christer Danielsson är idag chef för EU-kommissionens representation i Sverige och har tidigare varit Sverige EU-ambassadör och generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar. Han kommer att berätta mer om EU:s vision om klimatneutralitet och Sveriges roll i genomförandet av den gröna given samt diskutera betydelsen för svenska företag. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 16 november 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

Träffar 2023: 

 

Frihandel i en ny värld 

Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Myndighetens främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. Hur kan vi förenkla reglerna och samtidigt främja möjligheterna till frihandeln för svenska företag? Och hur påverkas svenska företag av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland? Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid besöker nätverket vid denna träff för att diskutera med våra medlemmar samt berätta mer om frihandeln i en ny värld. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 26 januari 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

Svenskt Näringsliv: Hur kan vi utveckla konkurrenskraften? 

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv

Hur ska Sveriges näringsliv utveckla konkurrenskraften? Och vad behöver man från politiskt håll för att gagna företagsklimatet? Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv gästar nätverket och diskuterar med deltagarna. 

Svenskt Näringsliv tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet, sprider kunskap och bildar opinion. De företräder också företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter samt driver på politiker och andra beslutsfattare. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 22 mars 2023 

 

 

Gäst: Anders Kärnä, forskare på IFN, Institutet för näringslivsforskning

Mer info och datum kommer inom kort. 

 

 

Övriga träffar 2023: 

 

  • Torsdagen den 15 juni 2023
  • Tisdagen den 17 oktober 2023
  • Torsdagen den 7 december 2023

 

Med reservation för ändringar. Nätverket är förenat med en kostnad, se villkor här.

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Isabella Järnstad isabella@altinget.se eller ring 073 529 83 59. Välkommen! 

 

 

 

Om Altinget
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk