Näringspolitik och tillväxt


Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb, växande företag och konkurrenskraft. Det ställer stora krav på att den offentliga sektorn kan utforma ett stabilt ramverk och långsiktiga spelregler för företagande. Samtidigt krävs också ett innovativt och modernt näringsliv som ligger i framkant i frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

- Vilka förutsättningar behöver näringslivet för att utveckla sin konkurrenskraft? Hur kan statliga och kommunala aktörer skapa långsiktiga spelregler för näringsliv och företagande?

- Vad kan näringslivet göra för att frambringa en ökad konkurrenskraft och tillväxt?

- Hur skapar vi ett investeringsklimat som gör att nationella och globala företag vill förlägga verksamhet i Sverige?

I ljuset av den senate tidens utveckling kring corona och smittspridning, kommer krisers och riskers inverkan på näringslivet också att diskuteras. Vilken betydelse har smittspridning, reseförbud och myndigheters rekommendationer för näringslivet? 

I Altingets näringspolitiska nätverk kommer vi utifrån ett sakpolitiskt perspektiv diskutera de viktigaste frågorna framöver för svensk näringspolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Det är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk näringspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter och nätverka. I nätverket möts både offentliga och privata aktörer för att tillsammans samtala och diskutera om hur vi för näringslivet framåt. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och meningsfull diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i Klarahuset på Drottninggatan 33 i centrala Stockholm.

Fast mötesledare i nätverket är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. 

Thomas Malmer

 

Programmet för nätverkets första säsong uppdateras regelbundet och kan ses här nedan.

 

 

Träff 1: 

Den svenska näringspolitiken - vilka satsningar kommer genomföras framöver? 

Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande i riksdagens näringsutskott

Det svenska näringslivet är beroende av tydliga besked kring vilka politiska satsningar som kommer genomföras de närmaste åren. I säsongens första träff bjuder vi in Helene Hellmark Knutsson för att diskutera vägarna framåt för svensk konkurrens- och innovationskraft. Helene är för närvarande vice ordförande i riksdagens näringsutskott och var under perioden 2014–2019 minister för högre utbildning och forskning.

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 27 maj 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Träff 2: 

Energiförsörjning och infrastruktur för ett blomstrande näringsliv

 

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska Kraftnät och Lina Håkansdotter, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv

En väl fungerande energiförsörjning och infrastruktur är en förutsättning för svensk konkurrenskraft. När det larmas om elbrist är det inte bara tung industri som drabbas, utan också mindre företag. Snabba transporter till globala marknader är också allt viktigare när näringslivet blir allt mer internationellt. Till nätverkets första träff gästas vi av Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Lina Håkansdotter från Svenskt Näringsliv, för att diskutera hur våra energi- och transportsystem kan utvecklas och underlätta för näringslivet framöver. 

Klarahuset, Drottninggatan 33 Stockholm, torsdagen den 18 juni 2020, 09.30-12.30 

 

 

Träff 3: 

Den svenska industrin – vad krävs för att utveckla konkurrenskraften?

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Svensk industri står sig fortsatt stark och sysselsätter en femtedel av landets arbetskraft. Dessutom skapas jobbtillfällen i närliggande sektorer. Samtidigt möts industrin idag av flera stora utmaningar. Hur förenklar vi nyetableringen av företagande? Hur ser vi till att säkerställa kompetensförsörjningen? Och hur kan industrin arbeta för att nå hållbarhetsmålen? I säsongens tredje träff berättar industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten om sin syn på ovanstående frågeställningar.

Klarahuset, Drottninggatan 33 Stockholm, måndagen den 7 september 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

Träff 4: 

Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning?

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola (BTH)

I en global snabbrörlig värld är konkurrensen knivskarp. Hur kan ett litet internationellt beroende land som Sverige agera för att vara en fortsatt vinnare i en global kunskapsekonomi? Är vi förberedda och har vi förmåga till reformer? Vid säsongens fjärde träff gästas vi av Johan Eklund, VD på Entrepenörskapsforum, som kommer diskutera näringspolitiken utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Träff 5: 

Regionala och lokala arbetssätt för företagande och näringsliv

Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna 

Vad krävs från politiken för att företagande på regional och lokal nivå ska stimuleras och frodas? Vad kan kommuner och regioner göra? På dagens träff berättar Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna, mer om näringspolitik i hela landet. Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och arbetar för att utveckla ett bättre företagarklimat så att fler företagare blir framgångsrika. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 11 december 2020, kl. 09.30-12.30  

 

Med reservation för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

Nytt om namn

Visa fler »