Miljö- och klimatpolitiskt nätverk


Parallellt med den fruktansvärda hälsokrisen som Corona-pandemin innebär ser vi minskade effekter av en annan hälsokris, nämligen den som utgörs av miljöförstöringar och klimatförändringar kopplade till bl.a. människors resande. Är dessa ändrade mönster i människors resande något som kommer att hålla i sig efter pandemin? Att lösa klimatkrisen har de senaste åren kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna att ta sig an, om inte den allra viktigaste. I spåren av klimatförändringarna är konsekvenserna inte nådiga. Det finns dock hopp, världen över växer engagemanget för klimatfrågan. Vi ser det hos skolstrejkande tonåringar, i FN:s Globala Mål 2030 och även i Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland. 

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där miljö- och klimatpolitik diskuteras. Under hösten 2020 kommer nätverket att ha ett extra fokus på Agenda 2030 och hur vi alla ska arbeta för att implementera de globala målen i våra verksamheter och hur Sverige bör arbeta för att nå målen. Altingets miljöpolitiska- och klimatpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt. Nätverket leds av Lovisa Källmark som är konsult och arbetar på IVL Svenska Miljöinstitutet med hållbarhetsfrågor kopplade till Agenda 2030. Lovisa arbetar också som programassistent inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, vars syfte är att undersöka hur Sverige kan bli klimatneutralt till 2045. 


Lovisa Källmark, mötesledare

Tidigare träffar i nätverket kan ses härhär & här. 
Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan. 

 

 

Regional och kommunal samverkan för att nå de globala målen 


Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på SKR 

Kommuner och regioner bär en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen i Sverige då flera av uppdragen som åligger kommunerna och regionerna (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Lika viktigt som det är med nationell styrning för att samordna implementeringen av Agenda 2030 i Sverige, lika viktigt är det med samverkan på regional och kommunal nivå. Ansvariga för denna samverkan är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och under dagens träff berättar SKR:s miljöexpert Kerstin Blom Bokliden om SKR:s arbete med att kommunicera och samordna landets kommuner och regioners arbete med att implementera Agenda 2030.     

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, onsdag den 2 september 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Regeringens arbete med Agenda 2030 - "Världens utmaning - världens möjlighet" 


Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin (MP)

Agenda 2030 innehåller en bredd och ambition som de tidigare globala hållbarhetsmålen inte varit i närheten av. Därför är vikten av en effektiv samordning från regeringen stor. Nätverket gästas av miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövins statssekreterare Eva Svedling som är ansvarig för klimatpolitiska frågor och frågor som rör regeringens arbete med Agenda 2030.

År 2019 kom Agenda 2030-delegationen med sitt slutbetänkande i SOU:n Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världen möjlighet. Hur har regeringen tagit till sig av utredningens resultat? Här får nätverket chansen att höra om regeringens arbete med Agenda 2030 och ställa sina frågor. Vilka av de 17 målen ser statssekreterare Eva Svedling som de svåraste att realisera i Sverige och hur verkar regeringen för att hållbarhetsmålen ska implementeras i praktiken? 

 

och

Miljöpartiet - "Gör världen hållbar"


Maria Gardfjell (MP), miljöpolitisk talesperson och 1:a vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Under dagens nätverksträff gästar Miljöpartiets miljö- och landsbygdspolitiska talesperson Maria Gardfjell. Maria Gardfjell sitter idag som första vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, hon sitter även som ersättare i EU-nämnden och som suppleant i näringsutskottet, trafikutskottet och utrikesutskottet. Miljöpartiets vill skapa en vardag för människor där det är lätt att leva miljövänligt. Vilka politiska styrmedel ser Maria som de viktigaste för att rädda miljön och klimatet?

Hur ser Maria, som är talesperson för både miljö- och landsbygdsfrågor, på rösterna som uttrycker att miljöpolitiken slår hårdast mot de som bor på landsbygden? Detta och mer därtill diskuteras under dagen med Maria Gardfjell.     

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, onsdag den 14 oktober 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Helsingborg - Sveriges bästa miljökommun tredje året i rad


Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborg stad

Varje år utser Aktuell Hållbarhet Sveriges miljöbästa kommun och för tredje året i rad seglade Helsingborg stad in som vinnare år 2019. Under dagens nätverksträff gästar Helsingborg stads miljödirektör Henrik Frindberg för att tillsammans med nätverket diskutera vad som är framgångsfaktorer för ett framgångsrikt miljöarbete.

I Helsingborg har de haft ett livskvalitetsprogram livskvalitetsprogram som förenar miljö med folkhälsa som miljödirektör Henrik Frindberg ser som en stor bidragande faktor till att kommunens miljöarbete har varit så framgångsrikt. Helsingborg stad har även ett ambitiöst klimatväxlingsprogram för att minska de kommunanställdas utsläpp. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, måndag den 9 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

Klimatexperten om FN:s klimatpanel - IPCC, klimatförhandlingar och nya forskningsrön  


Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, klimatrådgivare vid SMHI och Sveriges representant i IPCC

Hösten inleds med att klimatexperten och forskaren Markku Rummukainen gästar nätverket. Sedan 2016 representerar Markku Sverige i FN:s klimatpanel - IPCC. Markku har medverkat som expert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s klimatförhandlingar och var med och tog fram IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. Under dagen berättar Markku mer om klimatpanelens arbete och funktion samt om kunskapsutvärderingen som tagits fram. Markku är även aktiv forskare vid Lunds universitet och kommer att berätta om nya rön inom klimatforskningen. Tid för frågor och diskussion kommer självklart att finnas. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, måndagen den 14 december 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Mattias Goldmann: En hållbar infrastruktur och vägen till en grön och fossilfri fordonsflotta


Mattias Goldmann, Hållbarhetschef på Sweco 

Mattias Goldmann är en välkänd inspiratör och driven debattör inom klimat, energi och hållbarhet. Han är idag Chief Sustainability Officer på Sweco, Europas största samhällsbyggarkoncern. Innan dess var Mattias vd för tankesmedjan Fores, i sin roll på Fores drev han även 2030-sekretariatet som arbetar för en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. År 2016 utnämndes Goldmann till Mäktigast i Hållbarhetssverige, 2017 blev han runner-up i Årets Opinionsbildare, hösten 2017 dubbades Mattias till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen och 2018 toppade han Retrievers lista över synlighet i klimatfrågan bland icke-politiskt anknutna. Mattias deltar i en spännande diskussion om utsikterna för en hållbar framtid.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, onsdag den 13 januari 2021, kl. 09:30-12:30  

 

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.