Nätverk för miljö, klimat och cirkulär ekonomi


 

Att lösa klimatkrisen har de senaste åren kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna att ta sig an, om inte den allra viktigaste. I spåren av klimatförändringarna är konsekvenserna inte nådiga, pandemin är ett tydligt exempel på det. Det finns dock hopp. Världen över växer engagemanget för klimatfrågan. Vi ser det hos skolstrejkande tonåringar, i FN:s Globala Mål för 2030, i EU:s gröna giv och i Sveriges ambition att bli klimatneutralt till 2045. 

Trots engagemang och ambitiösa mål finns det fortfarande stora hinder på vägen. Svenskars konsumtion bidrar till stora koldioxidutsläpp samt miljöförstöring i länder långt bortom våra egna gränser. Det är lätt att glömma bort det vi inte ser, men avskogningen av den subtropiska skogen har konsekvenser för hela jordens klimat. Hur kan vi få bukt med konsumtionsbaserade utsläpp egentligen? Hur går vi bort från en linjär ekonomi, som kräver stora utvinningar av naturresurser för kortvariga produkter, till en mer hållbar och cirkulär ekonomi där återbruk är i fokus? Hur kan vi skapa incitament som gör att det blir ekonomiskt lönsamt att skona miljön och värna om klimatet?

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där vi diskuterar miljö- och klimatpolitik samt hur vi kan skapa en cirkulär ekonomi. Altingets nätverk för miljö, klimat och cirkulär ekonomi är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Det finns även god tid att ställa frågor samt diskutera med nätverkets gäst för dagen.

Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt.

 

Tidigare träffar i nätverket kan ses här, här, här och här.
Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan. 

 

 

 

 

Mistra Carbon Exit: Sveriges och EU:s väg till nettonollutsläpp

Lars Zetterberg, programansvarig för Mistra Carbon Exit och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet 

För att lyckas med klimatomställningen krävs övergripande åtgärder från alla sektorer i samhället. Som en del av EU:s Gröna Giv kommer ETS-systemet utvidgas för att täcka fler sektorer, inklusive transport och uppvärmning av hus. Vad innebär detta i praktiken? Hur påverkar det fossila bränslets framtid? Och kommer det ge den eftersträvade push som klimatarbetet behöver?

Vid denna träff möts Altingets energipolitiska och miljö- och klimatpolitiska nätverk för att gemensamt diskutera EU:s Gröna Giv och utökningen av ETS-systemet. Medverkar gör Lars Zetterberg, chef för forskningsprojektet Mistra Carbon Exit. Projektet undersöker hur Sverige kan nå netto noll-utsläpp till 2045 genom att identifiera tekniska, ekonomiska och politiska lösningar som kan sätta Sverige och svenska företag i framkant i klimatomställningen.

Stockholm. Torsdagen den 25 november 2021. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Greenwashing: Den nya vilda västern i falsk marknadsföring?

 

Gustav Martner, Head of Creative på Greenpeace 

Den stundande klimatkrisen gör att allt fler konsumenter vill göra klimatsmarta val i sina köp av produkter och tjänster. Att framstå som hållbar och klimatsmart blir därför allt viktigare för företag. Även om många anstränger sig till sitt yttersta för att anpassa sig till en post-fossil värld förekommer det exempel på dem som vilseleder konsumenter genom att framställa sina produkter som mer hållbara än de faktiskt är, så kallad greenwashing.

En organisation som arbetar aktivt med att syna problematiken med greenwashing är Greenpeace. De lägger ner mycket tid och kraft på att undersöka tvivelaktiga påståenden i olika marknadsföringskampanjer. Finner de grund för sina misstankar anmäler de till Konsumentverket om brott mot marknadsföringslagen. Deras mest framgångsrika kampanj var Preemwashing, som var ett led i kampen att stoppa utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil, som de menar har motiverats med vilseledande och falsk marknadsföring. 50 anmälningar gjordes till Konsumentverket, men endast fem har hittils lett till tillsynsärenden. Varför då? Beror det på brister i marknadsföringslagen eller hade Greenpeace fel i vissa ärenden? Vad behövs göras för att få stopp på greenwashing? Och hur vanligt är problemet?

Under dagens träff gästas vi av Gustav Martner, Head of Creative på Greenpeace. Han berättar för nätverket om greenwashing och vad han anser behövs göras för att få bukt med problemet.

Stockholm, torsdagen den 27 januari 2022, kl.09.30-12.30

 

 

 

Perspektiv från näringslivet: Telias hållbarhetsstrategi

Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Telia

I och med att klimatkrisen blir alltmer kännbar och konsumenter ställer allt högre krav på produkter och tjänsters klimatpåverkan, har företagens klimat- och hållbarhetsmål seglat allt högre upp på agendan. Hur arbetar näringslivet för att ta sitt eget ansvar i klimatarbetet? Det svenska telekomföretaget Telia lyfts ofta upp som en förebild inom näringslivet. De har satt upp ett ambitiöst program, ”Daring Goals”, som har som mål att företaget ska vara klimatneutralt, utan några restprodukter eller avfall, inom både den egna organisationen samt hos sina underleverantörer vid 2030. Men hur ska de egentligen kontrollera värdekedjan? Hur ska de bli klimatneutrala? Och vad är svårigheterna på vägen?

Sara Nordbrand är hållbarhetschef på Telia. Hon berättar för nätverket om hur Telia jobbar för att nå 1,5-gradersmålet och om näringslivets ansvar i klimatarbetet.

Stockholm, onsdagen den 30 mars 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Klimaträttsutredningen: Så uppdaterar vi Sveriges lagstiftning för att nå klimatmålen

Klimaträttsutredaren Anders Danielsson lämnar över sina förslag till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Sverige har som mål att vara klimatneutralt år 2045 vilket kräver drastiska samhällsförändringar. Problemet är dock att den nuvarande lagstiftningen inte räcker till för att möjliggöra klimatomställningen. Nya, effektivare, styrmedel måste skapas. Regeringen har därför tillsatt en utredning om klimaträtt för att undersöka hur lagstiftningen kan uppdateras och skärpas för att nå klimatmålen. Även om utredningen har välkomnats har den även fått kritik, bland annat för brister i regleringen av Sveriges tunga industrier. 

Under denna träff gästas nätverket av klimaträttsutredningen. Vad har utredningen kommit fram till? Vilka avvägningar har gjorts? Och räcker förslagen för att nå målet om klimatneutralitet till 2045?

Stockholm, torsdagen den 19 maj 2022. Kl. 09.30-12.30 

 

Med förbehåll för ändringar

 

Träffar 2022: Mer info inom kort 

  • Onsdagen den 21 september 
  • Torsdagen den 10 november 

 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Villkor och pris finner du här

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. I dagsläget hålls därför alla nätverksträffar digitalt. Vi ser fram emot att träffas fysiskt igen när situationen tillåter.

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.