Miljöpolitiskt nätverk 2018/2019


Altingets miljöpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan, Stockholm.

Fast moderator är Catrin Offerman, vetenskapsjournalist och expert på omvärldsbevakning med fokus på miljö- och hållbarhet, samt före detta chefredaktör på Miljö & Utveckling.

Programmet för säsong 2018/2019 uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan, programmet för nätverkets första år 2017/2018 kan ses här.

 

När och hur når vi egentligen miljömålen?

Björn Risinger

Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör 

Det är bara två av sexton miljökvalitetsmål som är inom räckhåll till år 2020. Vad säger det om tillståndet i miljön och vad säger det om politiken? Går alla mål ens att nå? Kan vi lita på myndigheternas bedömningar?

Björn Risinger är generaldirektör på Naturvårdsverket. Han var även Havs- och vattenmyndighetens första generaldirektör.

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 28 sept, kl. 9:30-12:30

 

Naturskyddsföreningen – så tänker vi

Karin Lexén

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen

Sveriges största och mäktigaste miljöorganisation. För mäktig, enligt kritikerna, som anser att föreningen har för mycket att säga till om i svensk miljöpolitik. Generalsekreterare Karin Lexén berättar om Naturskyddsföreningens politiska påverkansarbete. Hur ser föreningen på miljöpolitiken just nu? Vilka är orosmomenten och var finns möjligheterna?

Karin Lexén är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen sedan mars år 2017, Hon har en bakgrund från Siwi, miljödepartementet och Fairtrade.

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 16 nov, kl. 9:30-12:30

 

Så har Lantmännen arbetat för att påverka förnybarhetsdirektivet

Alarik Sandrup

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen

Sverige har fört en lång hård kamp i EU för ett förnybarhetsdirektiv som inte hotar den svenska utvecklingen för biodrivmedel. Alarik Sandrup berättar om hur Lantmännen har gått tillväga för att påverka EU:s lagstiftningsarbete.

Alarik Sandrup är näringspolitisk chef hos Lantmännen samt styrelseledamot i den internationella organisationen World Bioenergy Association (WBA).

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 1 feb 2019, kl. 9:30-12:30

 

Omöjligt uppdrag – så ska hon få varje minister att driva klimatpolitik

Ingrid Bonde

Ingrid Bonde, Klimatpolitiska rådets ordförande

Klimatpolitiska rådet har regeringens uppdrag att klimatgranska hela den svenska politiken. Rådet ska genom analys, utvärdering och goda råd bidra till att omställningen går i rätt riktning och i rätt tempo.

Ingrid Bonde är Klimatpolitiska rådets ordförande. Hon har en bakgrund som vice koncernchef och ekonomichef för Vattenfall, vd för AMF Pension och gd för Finansinspektionen. Hon var också Sveriges representant i New Climate Economy, den globala kommissionen om ekonomi och klimat.

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 29 mars 2019, kl. 9:30-12:30

 

Miljöpolitik och Januariavtal

Kristina Yngwe

Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet samt riksdagsledamot för Centerpartiet

På nätverkets sista träff för säsongen kommer ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet, Kristina Yngwe, och pratar miljö,- klimat- och skogspolitik. I Januariavtalet finns ett flertal punkter som handlar om att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet. Centerpartiet menar att de ska vara en offensiv kraft i en tid då partiet kompromissar med regeringen och Liberalerna. Enligt Centern behövs ett nytt mind set i samhället vad gäller den stora klimatomställningen. Vilken miljö- och klimatpolitik ska Sverige egentligen föra? Och vad kan vi förvänta oss av Centern de kommande åren? 

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 10 maj 2019, kl. 9:30-12:30

Nytt om namn

Visa fler »