Miljö- och klimatpolitiskt nätverk


Att lösa klimatkrisen har de senaste åren kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna att ta sig an, om inte den allra viktigaste. I spåren av klimatförändringarna är konsekvenserna inte nådiga. Isarna i Antarktis smälter, havsnivåerna stiger för varje år som går och på flera håll i världen kommer larm om allvarlig torka. UNHCR uppskattar att ca 17 miljoner människor redan idag är på flykt till följd av katastrofer kopplade till klimatförändringar, en siffra som bara kommer stiga om utsläppen och temperaturerna fortsätter att öka. Det finns dock hopp, världen över växer engagemanget för klimatfrågan. Vi ser det hos skolstrejkande tonåringar, i FN:s Globala Mål 2030 och även i Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland.   

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där miljö- och klimatpolitik diskuteras. Under säsongens fem träffar kommer vi diskutera den klimatanpassning som Sverige och världen står inför för att klara miljömålen. Altingets miljöpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Träffarna hålls i Postmuseums konferenslokaler på Lilla Nygatan i Gamla stan, Stockholm.

Samtalsledare är Anna Löfdahl, journalist och redaktör. Löfdahl har de senatse 15 åren fokuserat på klimatrapportering och har bland annat rapporterat från toppmöten såsom World Water Week och World Economic Forum samt publicerat flertalet artiklar i ledande svenska dagstidningar. 

  

 

Programmet för säsong 2019/2020 uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan, programmet för nätverkets andra år 2018/2019 kan ses här.

 

Målkonflikter i miljöpolitiken

 
Göran Enander, landshövding i Uppsala län samt ordförande i Miljömålsrådet

På dagens träff diskuterar vi miljöpolitik och miljökvalitetsmål samt hur dessa med åtgärder och styrmedel på bästa sätt kan uppnås. Göran Enander, landshövding i Uppsala län samt ordförande i Miljömålsrådet, kommer att prata mer om miljömålsrådets fokus på konkreta åtgärder samt om den övergripande vägledning som utformats av rådet för att hantera målkonflikter. Vad är Miljömålsrådets roll är i Sveriges miljöpolitik de kommande åren - vilka frågor tänker man driva?  

Postmuseum, fredagen den 20 sep, kl 9:30-12:30

 

Om vattenförsörjning och klimatanpassning

Lena 

Lena Söderberg, generaldirektör, Statens geologiska undersökningar

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en av våra viktigaste naturtillgångar. Hur säkrar vi grundvattnet för framtiden och hur ska vi uppfylla miljökvalitetsmålet om "Grundvatten av god kvalité"? Lena Söderberg är generaldirektör för myndigheten - Statens geologiska undersökningar och gästar nätverkets andra träff för att tala om vattenförsörjning och klimatanpassning. 

Postmuseum, fredagen den 8 nov, kl 9:30-12:30

 

Digitalisering för miljön 

Mattias Höjer 

Mattias Höjer, professor miljö- och framtidsstudier, KTH 

Samhället går mot att bli allt mer digitaliserat och det är viktigt att denna utveckling bidrar till en hållbar utveckling och inte tvärtom. Hur kan man hitta digitala lösningar på miljöproblem?

Mattias Höjer är hållbarhetsforskare vid KTH. För närvarande forskar Mattias Höjer mest inom framtidsstudier och hållbar utveckling och har bland annat varit med och skrivit den digitala guiden Digitalisera för miljön som ska hjälpa kommuner och företag att hitta digitala lösningar på konkreta miljöproblem.  

Postmuseum, fredagen den 13 dec, kl 9:30-12:30

 

 

Miljö och klimat - Hållbara strategier på EU-nivå 

Mikael Karlsson, senior partner på konsultbolaget 2050 och tidigare ordförande för European Environmental Bureau 

Hur ska man som företag eller branschorganisation påverka politiken i Bryssel på områdena miljö och klimat? Mikael Karlsson förklarar och diskuterar med nätverket om hur man bäst når framgång vad gäller miljö- och klimatfrågor i EU. 

Mikael är docent och Fil.dr. i miljövetenskap. På 2050 är han senior konsult och arbetar med bl.a. miljöanalys, miljöpolitik, opinionsbildning, och kommunikation. Han forskar om strategier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemikalier och reglering, biologisk mångfald, havsmiljö m.m. Mikael var ordförande i European Environmental Bureau, Europas största miljöorganisation åren 2005–2017, och ordförande i Naturskyddsföreningen 2002–2014. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 14 januari, kl. 09:30-12:30 

 

 

Kan bankerna rädda klimatet?

Flensborg

Christopher Flensborg, chef Klimat och Hållbara finanser, SEB

Bankernas hållbarhetsarbete spelar en avgörande roll när det gäller att leda investeringar åt rätt håll – mot det klimatvänliga. Klimatfrågan spelar idag en större roll i kreditgivningen men hur kan det gå snabbare?

Christopher Flensborg har 30 års erfarenhet i finanssektorn och deltar i klimatinvesteringsstrategier världen över. Han är en föregångsman för marknaden för gröna fonder, ett koncept han tillsammans med Världsbanken utvecklade för att investerare skulle kunna ta hänsyn till klimat i sina investeringsportföljer.

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 24 jan 2020, kl 9:30-12:30

 

Morgondagens drivmedel

Åsa 

Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania

På dagens nätverksträff träffar vi Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustanability, Scania, samt medlemmarna från Altingets energipolitiska nätverk, och diskuterar hur Sverige år 2030 ska klara målet om att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta med fokus på diskussionen om alternativa drivmedel. Enligt Pettersson räcker det inte med att lyfta in det förnybara i ett befintligt system, det krävs en total omställning av systemet. Fordonsjätten Scania, med Pettersson i spetsen, vill vara drivande i omställningen till en fossilfri framtid med en transportsektor utan koldioxidutsläpp. Både ambitionerna och de tekniska förutsättningarna finns – men vilka är de stora hindren och hur tar vi oss över dem?

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 2 mars 2020, kl 9:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar.

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Nytt om namn

Visa fler »