Miljöpolitiskt nätverk


Altingets miljöpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan, Stockholm.

Fast moderator är Altingets Miljö & Energis redaktör Johanna Alskog.

Programmet för 2017 uppdateras regelbundet här.

 

Ministervisioner med miljöminister Karolina Skog

Karolina Skog

Karolina Skog (MP), miljöminister

Karolina Skog är miljöministern som fick ta över i halvtid. Nu är det mindre än ett år kvar av mandatperioden. Vilka miljöpolitiska beslut vill regeringen hinna med före valet? Hur ser ministern på miljötillståndet och -politiken i Sverige, EU och i världen? Och hur vill Skog gå vidare efter valet 2018? 

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 27 nov 2017, kl. 9:00-12:00

 

Cirkulär och biobaserad ekonomi – Var är vi nu?

Ola Alterå

Ola Alterå, regeringens utredare 'Cirkulär ekonomi' samt strategisk rådgivare, Sustainable innovation

Hur ska Sverige på riktigt ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi – och menar vi alla samma sak när vi använder begreppen? Vad händer just nu på området, vilka är utmaningarna, möjligheterna och hur ser målbilden ut? Ola Alterå är regeringens utredare av cirkulär ekonomi, han är även med i regeringens samverkansgrupp för cirkulär och biobaserad ekonomi. Alterå berättar om utredningens förslag och om arbetet i samverkansgruppen. Vid årsskiftet tillträder Ola Alterå en ny tjänst. Han blir då kanlischef för regeringens nyinrättade klimatpolitiska råd.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 15 jan 2018, kl. 9:00-12:00

 

Digitalt först – smartare miljöinformation till företag och invånare

Anna Otmalm

Anna Otmalm, enhetschef på Miljöinformationsenheten vid Naturvårdsverket

En demokratisk värld har ett stort behov av miljöinformation – men hur kan vi stärka vår förmåga att fatta beslut som leder till en hållbar värld? Och om betydelsen av information för att fatta beslut, oavsett vem man är. I en tid där myndigheter och medier ifrågasätts allt mer, hur säkrar vi att informationen från myndigheter uppfattas som relevant och riktig? 

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 12 mars 2018, kl. 9:00-12:00

 

Vatten och havsförvaltningen – en del i det hållbara samhällsbygget

 Jakob Granit

Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten

Jakob Granit har gedigen internationell erfarenhet, han har tidigare arbetat på Sida, Världsbanken, Stockholm Water Institute och på Stockholm Environment Institute. Sedan år 2016 är han generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, ett uppdrag som innebär ett ansvarsområde som sträcker sig från källan till havet och att bistå regeringen i arbetet med den internationella vatten- och havspolitiken.

Havs- och vattenmyndigheten kommer att spela en nyckelroll i det omfattande arbetet med miljöanpassningen av vattenkraften – ett arbete som kommer att pågå i många år och där Sverige är ett pionjärland, enligt Granit. Hör honom berätta om det och andra aktuella frågor inom havs- och vattenpolitiken.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 14 maj 2018, kl. 9:00-12:00

 

Hur tar vi hand om det gröna guldet?

Herman Sundqvist

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

Skogen är ett politikområde med starka intressen, starka viljor och bestämda uppfattningar. Stundtals kan det blåsa rejält. Mitt i stormen står Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist med uppdrag att genomföra regeringens skogspolitiska beslut.

Det nationella skogsprogrammet, diskussionerna kring artskyddsförordningen, uppdraget om en nationell laserskanning av Sveriges skogar och den stora nationella inventeringen av nyckelbiotoper – det pågår mycket kring det gröna guldet.

Herman Sundqvist har tidigare bland annat varit skogschef på statliga skogsbolaget Sveaskog.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 18 juni 2018, kl. 9:00-12:00

Nyheter i korthet

Visa fler »

Nytt om namn

Visa fler »