Digitalisering och ledarskap


Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som kräver mycket arbete. En stor del av detta mål innefattar en digital omställning av den offentliga sektorn. Sverige var tidigare ledande inom digitalisering av offentlig sektor, men har på senare år blivit omsprungna av många andra europeiska länder.

Många satsningar genomförs nu vad gäller digital omställning av svensk offentlig sektor. Flera centrala välfärdsområden såsom hälsa, sysselsättning och utbildning digitaliseras nu i allt större omfattning, vilket på många sätt är en utmaning och ställer höga krav på ledarskapet. 

Vare sig man är chef och ledare i privat- eller offentlig sektor, står man inför en rad möjligheter och utmaningar. Alla vill se sina anställda utvecklas, vara tydliga i sin kommunikation och föra hela verksamheten framåt. Men hur blir man inte bara en chef på papperet, utan en ledare i praktiken? Vad känntecknar ett gott och tydligt ledarskap som inte bara för hela verksamheten framåt och uppåt, utan hela arbetsgruppen? 

- Hur hittar vi de nya digitala, smarta och innovativa lösningarna? 

- Hur kan vi involvera näringsliv, lokalsamhälle, och forskarvärlden - samtidigt som medarbetarna? 

I Altingets nätverk för digitalisering och ledarskap fokuserar vi på ramarna för dagens chefer och ledare inom både privat, offentlig och ideell sektor. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar mot bakgrund av de krav som ställs på chefsrollen idag. Genom att presentera relevanta och konstruktiva perspektiv på digitalisering och styrning skapar vi dialog och främjar meningsfull diskussion. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten.  

Som medlem får du möjlighet att bygga ett nätverk av likasinnade med samma professionella utmaningar och potentiella lösningar. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer, ledare och digitaliseringsansvariga i alla sektorer och inom alla branscher. 
 
Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

Nätverksträffarna leds av Anna Kelly som har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. 

 

Anna Kelly

 

Programmet uppdateras löpande nedan. Tidigare träffar i nätverket hittar du här: TIDIGARE TRÄFFAR

 

 

 

Teknologisk innovation och ledarskap  

Jon Simonsson, ordförande i KOMET 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar med policyutveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Vid dagens träff gästas vi av KOMETs ordförande Jon Simonsson. Jon kommer närmast från rollen som enhetschef för innovation, forskning och kapitalförsörjning på Näringsdepartementet. Han har lång erfarenhet från privat sektor, bland annat som entreprenör och VD.

Onsdagen den 25 november, kl. 10.00-12.00 DIGITALT VIA ZOOM. 

 

 

 

Ledarskap och digitalisering - en myndighets förändringsresa 

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket 

Ekonomistyrningsverket (ESV) är den myndighet som har kontroll på statens finanser. Den har bland annat till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet och bistår regeringen med det underlag som behövs för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv. 

Clas Olsson har varit generaldirektör för myndigheten sedan 2017 och har arbetat mycket med att förändra kulturen på arbetsplatsen, med ambitionen att bli en utvecklingsinriktad och digitaliserad myndighet i toppklass. Ekonomistyrningsverket var en av tre finalister till utmärkelsen "Sveriges modernaste myndighet 2019", som delades ut i november i samband med Kvalitetsmässan. Under dagens träff berättar Clas mer om denna resa och hur man förändrar en verksamhet i grunden, så att det kan tillämpas inom både offentlig- och privat sektor. Hur leder man en verksamhet i förändring? Hur gör man så att ens anställda uppfattar ny teknik som en möjlighet, och inte ett hot? Hur behöver regelverket förändras för att främja innovation på de regelstyrda myndigheterna, och hur får man cheferna att våga satsa? 

Tisdagen den 1 december 2020, kl. 09.30-12.30. DIGITALT VIA ZOOM. 

 

 

 

Darja Isaksson om innovation och digitalisering 


Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet och ledamot i Digitaliseringsrådet  

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Myndigheten arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Generaldirektör Darja Isaksson gästar dagens träff. 

Torsdagen den 14 januari 2021, kl. 09.30-12.30. DIGITALT VIA ZOOM.  

 

 

 

Molntjänster inom offentlig sektor 

Johan Christensson, vd City Network 

De senaste åren har behovet av- och kunskaper om molntjänster inom den offentliga sektorn ökat. I och med den digitala omställningen och strängare personuppgiftslagar kan det vara svårt att veta hur ens verksamhet ska förhålla sig till molnet och hur man rent juridiskt - måste förhålla sig till det. Under denna nätverksträff gästar Johan Christensson, vd på City Network för att delta i ett samtal med nätverket om molntjänster inom offentlig sektor. City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Deras vd Johan Christensson blev utsedd till årets företagare i Karlskrona år 2020 och är en tongivande röst i debatten kring molntjänster. 

Är EU i behov av digital suveränitet? Är beroendet av amerikanska molntjänster en säkerhetsrisk? Johan Christensson menar på att EU och Sverige bör fokusera på europeiska och lokala aktörers innovationer för en hållbar och säker digital infrastruktur. Se debattartikel på ämnet signerad Christensson i Ny Teknik. Detta och mycket mer diskuterar vi under dagens nätverksträff. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, tisdagen den 9 februari 2021, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Ledarskap och organisation - i kris 

Elin Richarz, senior rådgivare på Practise risk 

Hur leder man sin verksamhet igenom en kris? Vad krävs för att trygga organisationen och samtidigt skapa effektivitet i tider av stor osäkerhet? Practise Risk är ett konsultföretag som specialiserat sig på dessa frågor och hjälper verksamheter att skapa tydlighet i uppdrag och organisation samt genom utbildning och övning bidra till hög förmåga och kompetens inom krisledning hos individer.

Elin Richarz är senior rådgivare inom dessa frågor på Practise risk. Hon arbetar aktivt mot både privata näringslivet och den offentliga sektorn både i ett förebyggande och förberedande perspektiv liksom som stöd till beslutsfattare vid akuta situationer. Vid dagens träff skapar Elin ordning och reda i den röra som krishantering ofta medför, genom konkreta exempel, raka frågeställningar och diskussion tillsammans med nätverkets deltagare. "Det är när allting ställs på sin spets som verksamhetens verkliga kompetens testas, både den organisatoriska och den individuella. Och förmågan är inte alls unik för kris – finns det underliggande problemställningar, oklarheter i ansvarsfördelning eller andra frågor påverkar det även det vardagliga arbetet" - säger Elin. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, torsdagen den 18 mars 2021, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Ledarskap på distans

Mimmi Engestang, föreläsare, författare och ledarskapsutvecklare, driver idag egna bolaget Engestang Utveckling 

Något som verkligen har blivit på tapeten nu i och med coronakrisen med hemarbete i högre utsträckning, är vikten av att kunna leda och att vara chef även när ens arbetsteam sitter utspritt geografiskt. Att leda, samverka och att skapa närhet på distans innebär utmaningar för många organisationer, ledare och medarbetare. Att finna arbetssätt och strukturer som stödjer en digital tillvaro och ett digitalt ledarskap är dock fullt möjligt och ger en mycket god effekt på arbetsklimat, engagemang samt resultatet.

Mimmi Engestang har i över 20 år arbetat i olika distansorganisationer med kompetensutveckling, rådgivning och coachning. Hon har haft olika ledarpositioner i flera företag med starka varumärken, främst inom HR och kompetensutveckling bland annat inom SAS International Hotels, Sodexo, Proffice, Axstores och Åhléns. Mimmi har även skrivit boken ”Fri eller övergiven – att leda och samverka på distans” som utsetts till "Årets ledarbok" i Sverige. Under dagens träff berättar Mimmi mer om ledarskap på distans och hjälper oss att skapa insikt och förståelse för vad som ger effekt i en distansorganisation och vilka framgångsfaktorerna är. Hur klarar man av omställningen från ett fysiskt till ett virtuellt ledarskap? Vilken typ av digitala möten och avstämningar är mest utvecklande för dina medarbetare, och hur ofta ska de hållas? - och mycket mer. Vi är inte skapta för att ta bort fysisk närvaro. Men vi kan skapa former och strukturer som får det att fungera, säger Mimmi Engestang.

F7, Fleminngatan 7. Preliminärt i juni 2021. Exakt datum meddelas inom kort. 

 

 

 

Övriga datum 2021: 

 

  • Torsdagen den 7 oktober 

 

  • Onsdagen den 24 november 

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Nytt om namn

Visa fler »