Samling kring politiken


Altinget bedriver partipolitiskt oberoende journalistik inom ett växande antal sakområden. Vi tar politiken på allvar och våra ledord är relevans, insikt och perspektiv.

Som ett komplement till journalistiken anordnar vi även nätverksmöten där vi samlar politiker, företrädare från intresse- och branschorganisationer, tjänstemän och ledare från den privata sektorn. Gemensamt är att alla delar ett professionellt intresse inom ett av de aktuella områdena.

Altingets nätverk har vassa upplägg, levande debatt, diskussion och möjlighet att träffa och utbyta professionella erfarenheter med andra inom området som kan bli betydelsefulla i ditt kontaktnät. Unikt för Altingets nätverk är att vi samlar aktörer från både privat och offentlig sektor och från olika intressesfärer, för att åstadkomma dynamik i diskussionen och strategisk höjd i resonemanget.

Välj det nätverk som bäst matchar din professionella roll. Här hittar du också mer information om program och gäster, ditt utbyte av att vara med samt anmälan till den preliminära deltagarlistan. 

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk