Integrationspolitiskt nätverk


Efter den stora flyktingvågen till Sverige år 2015 har migration och integration klättrat på listor bland svenska väljares viktigaste frågor, i november år 2019 var invandring/integration, enligt Novus mätning, den viktigaste politiska frågan efter sjukvård. Det har skapats en polariserad debatt kring invandring där fokuset ofta läggs på migration snarare än vad som kan göras för att förbättra integrationen. Altingets integrationspolitiska nätverk fokuserar på möjligheter och lösningar på problem med integrationen av nyanlända. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan olika aktörer som arbetar med integration på olika sätt, både inom offentlig och privat sektor. Inför varje möte bjuder vi in en intressant nyckelaktör på området – tjänsteman, politiker eller expert– som kommer med sin syn eller egna erfarenheter av en relevant frågeställning, vilket möjliggör reflektion och personlig erfarenhetsutveckling.

Det är många delar i samhället som spelar in för att kunna tala om en god integration och något som är viktigt är självklart också att veta vad man menar med integration.

-  Har vi ett fungerande asyl- och flyktingmottagandet? Är det tydligt? Skapar det trygghet eller oro?
-  Hur ska vi lösa att alla får tillgång till en lika god utbildning oavsett vilket social bakgrund du har eller vilket område du bor i?
-  Vilka bostadspolitiska satsningar måste till för att främja integrationen?
-  Hur ska nyanlända komma in i arbetslivet?

Detta och mycket mer kommer diskuteras under nätverkets första säsong. Nätverket träffas vid fem förmiddagar under en säsong, efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Nätverket hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.

Fast samtalsledare är Hanna Zetterberg, kommunikationsstrateg inom samhälls- och hållbarhetsfrågor. Hanna har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. De senaste åren har Hanna dels varit kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier och dels på Vetenskapsrådet som informatör för Internationella polaråret.


Hanna Zetterberg, samtalsledare

Programmet för säsongen uppdateras regelbundet här och kan ses nedan. 

 

 

Träff 1: Åre kommuns integrationssatsningar

            


Mattias Sjölundh, enhetschef för inflyttarservice i Åre kommun & Kicki Lundström, projektledare för projekt NYÅR i Åre kommun 

Samverkan kan vara nyckeln till lyckad integration och därför vill vi under dagens nätverksträff passa på att lyfta in ett uppmärksammat initiativ som nätverksdeltagarna säkert kan dra mycket lärdomar från. I Åre kommun ses invandring som en stor tillgång och något som berikar kommunen. Mellan aug 2016- dec 2019 drev kommunen ett särskilt projekt för integration, för att alla nyanlända i kommunen skulle komma ut i varaktiga arbeten eller studier och välja att bo kvar kommunen. Det hette Projekt NYÅR - Nyanlända en tillväxtresurs i Åre kommun och var till 75 % finansierat av EU:s Asyl, Migrations-, och Integrationsfond (AMIF).

Åre kommun har nu fått ännu ett AMIF-projekt beviljat som de kallar Hållbar integration i Åre. Under dagens träff får nätverket chansen att samtala med Mattias Sjölundh och Kicki Lundström från Åre kommun. Vad blev resultatet av Projekt NYÅR och vilka lärdomar tar de med sig in i det nya integrationsprojektet? Under träffen kan nätverket även diskutera hur ansökan om AMIF-bidrag går till.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdag den 1 september 2020, kl. 09:30-12:30  

 

Träff 1: Snabbare etablering av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden


Lil Ljunggren Lönnberg, Ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete
& Anders Kessling, tf. direktör för enrådighetsmyndigheten Delegationen mot segregation

I genomsnitt har det tagit åtta år innan hälften av de som asylinvandrat under 2000-talet kommit i arbete och enligt SCB: var arbetslösheten bland utrikes födda 15,1 procent år 2019, bland inrikes födda var motsvarande siffra 4,4 procent under 2019. Under nätverkets första träff gästar Lil Ljunggren Lönnberg som är ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete och Anders Kessling som är tillförordnad direktör för Delegationen mot segregation. Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer med syftet att fler unga och nyanlända ska komma in i arbetslivet snabbare.

Delegationen mot segregation är en enrådighetsmyndighet som har i uppdrag att bidra till att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Anders Kessling är väl in satt på arbetsmarknadsområdet då han tidigare har varit statssekreterare åt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och hade då ansvar för etableringsfrågor. Lil och Anders berättar om sina respektive verksamheters arbete och nätverket får chansen att ställa sina frågor och tillsammans diskutera integration på arbetsmarknaden.

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 24 september 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Träff 3: Migranters värderingar i förändring


Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey och docent i ekonomisk historia vid Institutet för framtidsstudier

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdag den 8 oktober 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Träff 4: Regeringens arbete mot segregation 


Åsa Lindhagen (MP), Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation  

Till nätverkets fjärde träff får nätverket chansen att tala med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) som även ansvarar för arbetet mot diskriminering och segregation. Enligt regeringen ska området för att minska segregationen fokusera på att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka olika strukturella orsaker till segregation.

Regeringen beskriver arbetet mot segregation som att det "handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla" och det faller sig därför naturligt att jämställdhetsministern ansvarar för frågan. Men hur ska de socioekonomiska hindren som gör att många nyanlända hamnar i utanförskap brytas? Detta och mycket mer samtalar vi om med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under dagens träff. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdag den 24 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

Träff 5: Från flykting till anställd

 
Mouddar Kouli och Magnus Berg grundare av Mumtaz Integration

Många har föreställningar om att alla flyktingar som kommer till Sverige är lågutbildade och därför svåra att få in på arbetsmarknaden. Detta är självklart inte fallet, utan många som kommer till Sverige har en utbildning och en karriär i ryggen. Sveriges arbetsmarknad lider av kompetensbrist men samtidigt står många nyanlända med den rätta kompetensen utanför arbetsmarknaden eller får endast okvalificerade jobb. Med Mumtaz Integration (mumtaz betyder ”fantastiskt” på arabiska) vill Mouddar Kouli och Magnus Berg krympa avståndet mellan utrikes födda och inrikes födda på arbetsmarknaden, genom att dels undervisa chefer om vilken anställningspotential det finns bland nyanlända och dels genom att ge nyanlända de rätta verktygen både innan och under jobbet. 

Mouddar Kouli är uppvuxen i Syrien och kom till Sverige som flykting år 2015 efter att ha blivit utvisad från Qatar, där han hade en blomstrande karriär som marknadschef för Mercedes-Benz och egen företagare. Mouddar vann år 2017 tillsammans med reklam byrån Åkestam Holst, där han praktiserade, reklambranschens finaste pris "Guldägget" för kampanjen "Broadcast without borders" och arbetade fram till mars 2018 tillsammans med Magnus Berg i Integrationsprojektet hos fackförbundet Ledarna. Idag arbetar Mouddar och Magnus med det egna integrationsprojektet Mumtaz Integration. Magnus Berg har en lång erfarenhet av integrationsarbete, både på migrationsverket och på fackförbundet Ledarna. 

Under dagens nätverksträff berättar Mouddar mer om sina erfarenheter av att komma till Sverige som flykting och att slå sig in på den svenska arbetsmarknaden och tillsammans berättar Mouddar och Magnus om Mumtaz Integrations arbete. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdag den 15 december 2020, kl. 09:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.