Infrastruktur


 

Infrastrukturen skulle kunna sägas vara själva stommen i samhället. Utan vägar och tågräls, elnät, internetkablar och avloppssystem existerar inte det moderna samhället. Infrastrukturen förekommer dock med en enorm kostnad. Ett återkommande problem är att stora infrastrukturprojekt går långt över budget och drar ut på tiden. Som ett mörkt moln över detta hänger klimatförändringarna. Sverige har satt ambitiösa klimatmål för att bemöta dem, bland annat för transportsektorn som står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp. Hur stor inverkan har infrastrukturplaneringen på möjligheterna att nå klimatmålen? Hur kan vi hålla infrastrukturprojekt inom budget? 

I Altingets infrastrukturpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den infrastrukturella sektorn– utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att främja en konkurrenskraftig och hållbar infrastruktur.

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

 

 

Bertil Kinnunen

Fast mötesledare är Bertil Kinnunen. Bertil har suttit som regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden och som vice ordförande i En bättre Sits, ett infrastruktursamarbete inom Mälardalsområdet. Bertil arbetade även som regional partisekreterare för Socialdemokraterna i Uppsala mellan år 2001–2014. Idag jobbar han som senior rådgivare på Rud Pedersen.

 

 

Programmet uppdateras löpande nedan: 

 

Hur håller vi infrastrukturprojekt inom budget?

Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Regeringen har anvisat 437 miljarder till nya infrastruktursatsningar för den kommande tolvårsperioden 2022–2032. Summan kan verka enorm, men trots det är Sverige ett av de länder som spenderar minst på infrastruktur och vi har samtidigt stora underhållsskulder i det befintliga beståndet. Vidare underskattas ofta den verkliga kostnaden av infrastrukturprojekt.

Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi, har i en studie följt sex stora infrastrukturprojekt från beslut till slutkostnad. Han fann att projektens slutnota i genomsnitt var 124% högre än utgångspriset. Ett projekt landade på hela 254% högre kostnad än beräknat. 

Varför är det så svårt att hålla infrastrukturprojekt inom budget? Och vad kan göras för att åtgärda problemet?

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 22 februari 2023, kl.09.30-12.30

 

 

Framtidens resande: Hur kan vi anpassa infrastrukturen?

Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik.

Under pandemin gick vi från att pendla till jobbet varje dag till att knappt lämna hemmet. Kollektivtrafikens intäkter föll drastiskt och bilvägarna ekade tommare än vanligt i rusningstid. Efter pandemin står det klart att många företag kommer låta medarbetarna jobba hemifrån någon eller några dagar i veckan. Samtidigt är bilägande inte lika viktigt för yngre generationer. Bilpoler och mobilitetshubbar är med all sannolikhet vanliga element i gemenemans framtida resande.

Vad betyder det för infrastrukturplaneringen? Hur kan vi planera för framtidens resande?

Denna träff gästas av Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik.

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 12 maj 2023, kl.09.30-12.30

 

 

 

Infrastrukturplaneringen framöver: Så tänker talespersonerna

Några månader har nu gått sedan valet i september 2022. Hur dramatiskt valet blev, och hur lång tid det tog att förhandla fram en regering vet vi inte ännu. Det enda vi kan med säkerhet säga är att infrastrukturens utmaningar kommer att finnas kvar. Vilka planer har de partipolitiska talespersonerna för infrastrukturen framöver?

Medverkar gör Maria Stockhaus (M), Ulrika Heie (C), Daniel Helldén (MP), Magnus Oscarsson (KD), Helena Gellerman (L), Gunnila Svantorp (S), samt Thomas Morell (SD).

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 7 juni 2023, kl.09.30-12.30

 

 

 

Trafikverkets planeringsmodell: Dags för omtag?

Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket. Foto:Trafikverket/Samuel Scott.

Infrastrukturprojekt är ofta stora, dyra och långvariga. Samtidigt finns det många olika viljor kring vilka projekt som bör investeras i och hur mycket av infrastrukturbudgeten bör läggas på underhåll respektive nyinvesteringar. Trafikverket planerar infrastruktursatsningar i tolvårsperioder baserat på regeringens riktlinjer. Då tidsplaner och kostnader för infrastrukturprojekt inledningsvis endast är uppskattningar kan kostnader öka och förseningar uppstå. Det gör att nästa planperiod i princip redan är fulltecknad med projekt från tidigare planperiod.

Varför fungerar Trafikverkets planeringsmodell som den gör? Och vilka möjligheter finns att förbättra den?

Denna träff gästas vi av Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket. Han berättar om planeringsmodellen och tankarna bakom den.

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 19 september 2023, kl.09.30-12.30

 

 

 

2030-sekretariatet: Så når vi klimatmålen

Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendeförändring på 2030-sekretariatet. Bild: IUS Innovation

2030-sekretariatet skapades med syftet att se till att transportsektorns klimatmål att minska utsläppen med 70% jämfört med år 2010 nås. För att lyckas med detta fokuserar de sitt arbete på tre ben; bilar, bränslen och beteendeförändringar. Som en konsekvens av höga elpriser och kriget i Ukraina vill dock regeringen i vårbudgeten 2022 sänka skatten för bensin och diesel, frysa reduktionsplikten, pausa indexeringen av drivmedelsskatten samt ge en check på mellan 1000 och 1 500 kr till alla bilägare. Förslagen har fått kritik från 2030-sekretariatet som menar att det är ineffektiva åtgärder som främjar ett ökat bilberoende och hotar omställningen.

Vilka regleringar och incitament vill 2030-sekretariatet att vi inför istället, så att vi kan nå transportsektorns klimatmål?

Maria Stenström är ansvarig för mobilitet och beteendeförändring på 2030-sekretariatet. Hon kommer att berätta om deras idéer på hur infrastrukturplanering, regleringar och ny teknik kan främja omställningen inom transportsektorn.

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 30 november 2023, kl.09.30-12.30

 

Med förbehåll för ändringar. 

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Sofie Himmelstrand på sohi@altinget.se eller telefon 0720925621.

Nätverket är förenat med en kostnad. Läs mer här.

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta nätverkskoordinator Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

 

 

 

 

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk