Försvars- och säkerhetspolitiskt nätverk


Försvars- och säkerhetspolitik klättrar på den politiska dagordningen. Ett ständigt närvarande terrorhot, ett osäkert världsläge och rädsla för påverkansoperationer är bara några av frågorna som lyfts. Hur Sverige ska agera eller navigera i detta är en ständigt levande diskussion. Ska vi värna alliansfriheten eller ansöka om medlemskap i Nato? Ska vi se FN som den viktigaste säkerhetspolitiska arenan eller bör EU axla ett större ett ansvar och vilken roll ska Sverige i så fall spela? Hur ska vi utveckla cybersäkerheten för att möta nya hot?

Till det kommer den inhemska aspekten. Hur försvaret ska organiseras, hur terrorattentat ska undvikas och hur arbetet med att se till att samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser ska bedrivas. Inom försvars- och säkerhetsområdet eftersträvar politikerna traditionellt breda överenskommelser för att bygga långsiktighet och stabilitet i politiken. Räcker den enighet som finns idag?  

Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer på området och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket ses vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan, Stockholm.

Programmet för 2018 uppdateras regelbundet här.

 

Var står den svenska försvarspolitiken?

Jan Salestrand

Jan Salestrand, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Vad har gjorts och vad återstår för den rödgröna regeringen att göra under denna mandatperiod? Vad finns det för politisk enighet på lång sikt och vad gör S-MP nästa mandatperiod om de får regeringsmakten?

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 27 april, kl. 9:30-12:30

 

Det psykologiska kriget och hotet mot demokratin

Martin Kragh 

Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasienprogram

Inblandning i valkampanjer. Hur väl rustat står Sverige mot påtryckningar från Ryssland eller andra främmande makter i valet? Hur håller vi huvudet kallt när det hettar till i valrörelsen och “fakta” mot politiker och partier är för smaskiga för att kunna motstå, både för politiska motståndare och för medierna.

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 5 juni, kl. 9:30-12:30

 

Sverige och Nato

Mikael Odenberg

Mikael Odenberg fd försvarsminister (M), Styresman Kungliga Krigsvetenskapsakademien

På sikt är ett svenskt medlemskap i Nato den logiska konsekvensen av Riksdagens solidaritetsförklaring, anser Odenberg. Vad betyder för svenska försvaret om vi går med, och vad betyder det för Sveriges relationer med Ryssland?

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 18 september, kl. 9:30-12:30

 

EU:s roll i försvars- och säkerhetspolitiken

Anna Wieslander

Anna Wieslander, Director for Northern Europe Atlantic Council och generalsekreterare Allmänna Försvarsföreningen

Brexit, politiska slitningar mot bland andra Ungern och Polen. Vilken kraft kan ett försvagat EU spela i Europas försvarspolitk?

Kungl. Myntkabinettet, tisdagen den 20 november, kl. 9:30-12:30

 

Nyheter i korthet

Visa fler »