Dina fördelar


Vi är övertygade om att det fysiska mötet inte kan undvaras. Därför vill vi med de sakpolitiska nätverken skapa en personlig kontaktyta mellan Altinget online och det fysiska rummet - nätverksgruppen som den politiska arenan.

Nätverket är ett förtroligt forum där nyckelpersoner från offentliga institutioner, intresseorganisationer och privata företag möts fem gånger per år för professionell diskussion och kunskapsutbyte.

Mötena ska vara både informativa, sakliga, aktuella och personliga så att du utmanas och får insikt i pågående utvecklingstendenser inom ditt sakpolitiska område. Inför varje möte har vi därför bjudit in en extern föredragshållare med en stor professionell kapacitet inom sitt område, och som därmed kan ge nätverksgruppen viktig input som leder till diskussion och sparring.

Altingets nätverk är därför din möjlighet att bli uppdaterad om den senaste utvecklingen inom ditt område samt till att få inspiration och nya idéer till förmån för din organisation eller ditt företag. Det är även din möjlighet att etablera ett professionellt nätverk som kan leda till framtida samarbeten.