Digitalisering & Innovation


Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som kräver mycket arbete. Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning.

Digitalisering är en tvärfråga i samhället som berör alla andra utvecklings- och förvaltningsområden. Därför kommer vi i detta nätverk att röra oss mellan olika sakfrågor – och sträva efter att hela tiden ha örat mot marken. Vi kommer även beröra våra systerämnen innovation och ledarskap.

Vi bjuder in spännande gäster som vi diskuterar med under träffarna, men vi inför också "omvärldsspanar-rundabordet" där mötesledaren ger inblickar och där varje deltagare uppmuntras att bidra. Välkommen att delta i ett högaktuellt ämne med ett lite nyskapande grepp och en inkluderande samtalsledare.

Vi vänder oss till en blandad grupp av deltagare från både offentlig och privat sektor. Här går vi tillsammans djupare än i den dagliga politiska debatten. 

Som medlem får du möjlighet att bygga ett nätverk av likasinnade. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer, ledare och digitaliseringsansvariga i alla sektorer och inom alla branscher. 
 
Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

 

Nätverksträffarna leds av Anna Kelly som har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. 

 

Anna Kelly

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

 

TIDIGARE TRÄFFAR

 

Kommande träffar 2022:

 

Bortom buzzwordsen -  hur använder vi oss av design i innovations- och förändringsarbetet? 

Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet 

Förnyelselabbet är ett initiativ av SKR och som projektleds av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med projektet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. De skapar förutsättningar för innovativa användardrivna lösningar att testas, implementeras och spridas genom att erbjuda en strukturerad process för användardriven innovation. Genom designmetodik och medskapande möjliggör Förnyelselabbet möten mellan olika sektorer och nivåer i samhället.

Efter projekttiden kan metoden och resultaten implementeras inom offentlig sektor, hos SKR, i nya användardrivna innovationsprojekt och inom andra sektorsövergripande utvecklingsområden. 

Pia McAleenan är projektledare på Förnyelselabbet. Vid dagens möte berättar Pia mer om, och diskuterar med nätverkets deltagare om hur vi kan använda oss av design i innovations- och förändringsarbetet i våra respektive verksamheter. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 11 oktober 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Medarbetardriven kultur - Silvia Kakembo

Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion 

Hur skapar vi en medarbetardriven kultur - tillitsbaserad styrning underifrån och upp? Silvia Kakembo är idag byråchef på PR- och kommunikationsfirman Arena Opinion. Silvia har erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation. Hon har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som managementkonsult och marknadsansvarig på konsultföretaget Centigo och som ledarskribent på Dagens Arena. Silvia är dessutom en uppskattad moderator, workshopledare och föreläsare.

Vid dagens träff diskuterar Silvia med deltagarna om hur vi involverar våra yngre medarbetare och de med en annan bakgrund. Hur skapar vi en medarbetardriven kultur - tillitsbaserad styrning underifrån och upp? 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 8 december 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

TechSveriges förbundsdirektör om en starkare svensk digital sektor

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige Bild: VIA tt

Hur driver vi på för att få innovativa, konkurrenskraftiga och växande företag inom IT-och telekombranschen? Åsa Zetterberg är idag förbundsdirektör för Almegas TechSverige och har en gedigen erfarenhet inom IT- och digitaliseringsbranchen. Hon har tidigare arbetat som Chief Digital Officer för Regeringen och som sektionschef för digitaliseringsavdelningen på SKL. 

På dagens träff gästar Åsa nätverket för att berätta om hur vi skapar en starkare svensk digital sektor som gynnar såväl tillväxt, välfärd och hållbarhet.

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 7 februari 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Joakim Jardenberg och framtidens mediesverige

Joakim Jardenberg, senior rådgivare. Foto: Talarforum

Joakim Jardenberg är senior rådgivare inom allt som involverar internet och media. Han både föreläser, skriver, debatterar och modererar. Genom att bland annat starta upp Aftonbladets hemsida, driva SKR:s projekt för digitalisering, och som Sveriges enda internetchef göra Helsingborg till den bästa internetstaden i världen - har Joakim blivit en av de mest eftertraktade rådgivarna inom IT och media. Idag är han Vd-rådgivare hos fem av Sveriges största företag. 

På dagens träff gästar Joakim nätverket för att diskutera med deltagarna om hur man kombinerar användarens behov och beteenden med ny teknik och innovativa affärsmodeller för att skapa nytta och effekt i digitaliseringsarbetet. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 9 mars 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

Övriga datum för träffar 2023: 

  • Tisdagen den 9 maj 2023
  • Onsdagen den 27 september 
  • Torsdagen den 23 november 2023  

 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Läs mer här

 

 

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna Isabella Järnstad på mail isabella@altinget.se eller telefon 073 529 83 59. 

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk