Digitalisering & Innovation


 

Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som kräver mycket arbete. Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning.

Digitalisering är en tvärfråga i samhället som berör alla andra utvecklings- och förvaltningsområden. Därför kommer vi i detta nätverk att röra oss mellan olika sakfrågor – och sträva efter att hela tiden ha örat mot marken. Vi kommer även beröra våra systerämnen innovation och ledarskap.

Vi bjuder in spännande gäster som vi diskuterar med under träffarna, likaså med varandra i gruppen. Välkommen att delta i ett högaktuellt ämne med ett lite nyskapande grepp och en inkluderande samtalsledare.

Vi vänder oss till en blandad grupp av deltagare från både offentlig och privat sektor. Här går vi tillsammans djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer, ledare och digitaliseringsansvariga i alla sektorer och inom alla branscher. 
 
Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar alltid fika och gemensam lunch. 

 

 

 

Anna Kelly (Foto: Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen, cc-by-sa)

Fast mötesledare är Anna Kelly. Anna har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. 

 

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

 

TIDIGARE TRÄFFAR

 

 

Kommande träffar 2022:

 

 

 

TechSveriges förbundsdirektör om en starkare svensk digital sektor

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige Bild: VIA tt

Hur driver vi på för att få innovativa, konkurrenskraftiga och växande företag inom IT-och telekombranschen? Åsa Zetterberg är idag förbundsdirektör för TechSverige inom Almega och Svenskt Näringsliv. Åsa har en gedigen erfarenhet inom IT- och digitaliseringsbranschen. Hon har tidigare arbetat som Chief Digital Officer för Regeringen och som sektionschef för digitaliseringsavdelningen på SKR. 

På dagens träff gästar Åsa nätverket för att berätta om hur vi skapar en starkare svensk digital sektor som gynnar såväl tillväxt, välfärd och hållbarhet.

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 7 februari 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Joakim Jardenberg och framtidens mediesverige

Joakim Jardenberg, senior rådgivare. Foto: Talarforum

Joakim Jardenberg är senior rådgivare inom allt som involverar internet och media. Han både föreläser, skriver, debatterar och modererar. Genom att bland annat starta upp Aftonbladets hemsida, driva SKR:s projekt för digitalisering, och som Sveriges enda internetchef göra Helsingborg till den bästa internetstaden i världen - har Joakim blivit en av de mest eftertraktade rådgivarna inom IT och media. Idag är han Vd-rådgivare hos fem av Sveriges största företag. 

På dagens träff gästar Joakim nätverket för att diskutera med deltagarna om hur man kombinerar användarens behov och beteenden med ny teknik och innovativa affärsmodeller för att skapa nytta och effekt i digitaliseringsarbetet. 

 

och 

 

Så jobbar Altingets redaktion

Sanna Rayman 

Sanna Rayman är chefredaktör för Altinget. Hon har tidigare varit debattchef på Dagens Samhälle och ledarskribent på Svenska Dagbladet. Under dagens möte berättar Sanna mer om Altingets nischade politikbevakning. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen? Vilka är skillnaderna mellan Altinget och andra medier? 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 9 mars 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

 

Digitalisering och cybersäkerhet på den politiska agendan

                     

Niels Paarup-Petersen (C)       Carl Fredrik Wettermark

Cyberangrepp sker dagligen i Sverige både av främmande makt och genom kriminella aktörer som utsätter verksamheter för brott. Vi står idag inför nationella utmaningar på cybersäkerhetsområdet, bland annat i att skapa en samlad ansats och systematiskt stärka förmågan för ökad resiliens mot cyberangrepp.

Träffen gästas bland flera av Niels Paarup-Petersen (C), talesperson för digitalisering och cybersäkerhet. Träffen gästas också av Carl Fredrik Wettermark som är ansvarig för cybersäkerhetsfrågor hos Nationella säkerhetsrådet. Under träffen delar Niels och Carl Fredrik med sig av sina perspektiv och som vanligt finns det utrymme för deltagarna att ställa alla brännande frågor.

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 10 maj 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

 

Övriga datum för träffar 2023: 

 

 

Louise Callenberg

Onsdagen den 21 september (OBS: Preliminärt datum) 

 

 

 

En säker digitalisering

I takt med ökade och upptrappade cyberhot blir frågor om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot dessa, mycket aktuella. Men hur hanteras situationer där cyberhot inte längre bara utgör en farhåga, utan ett verkligt hot?

Träffen gästas av Mats Hultgren som är en mycket erfaren och uppskattad cybersäkerhetsexpert, som idag arbetar hos Truesec inom strategisk och taktisk cybersäkerhet. Hultgren leder också Truesecs incidentresponsteam, och anses med sin gedigna erfarenhet som en av Europas främsta experter på området.

  • Torsdagen den 23 november 2023  

 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Läs mer här

 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Hampus Revland på hampus@altinget.se eller telefon 073 069 78 81.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk