Digitalisering & Innovation


Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som kräver mycket arbete. Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning.

Digitalisering är en tvärfråga i samhället som berör alla andra utvecklings- och förvaltningsområden. Därför kommer vi i detta nätverk att röra oss mellan olika sakfrågor – och sträva efter att hela tiden ha örat mot marken. Vi kommer även beröra våra systerämnen innovation och ledarskap.

Vi bjuder in spännande gäster som vi diskuterar med under träffarna, men vi inför också "omvärldsspanar-rundabordet" där mötesledaren ger inblickar och där varje deltagare uppmuntras att bidra. Välkommen att delta i ett högaktuellt ämne med ett lite nyskapande grepp och en inkluderande samtalsledare.

Vi vänder oss till en blandad grupp av deltagare från både offentlig och privat sektor. Här går vi tillsammans djupare än i den dagliga politiska debatten. 

Som medlem får du möjlighet att bygga ett nätverk av likasinnade. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer, ledare och digitaliseringsansvariga i alla sektorer och inom alla branscher. 
 
Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

 

Nätverksträffarna leds av Anna Kelly som har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. 

 

Anna Kelly

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

 

TIDIGARE TRÄFFAR

 

Kommande träffar 2022:

 

 

Digitaliseringen av välfärden - Ineras vd Peter Arrhenius 

Peter Arrhenius, vd Inera 

Inera är ett aktiebolag som på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner arbetar för att skapa förutsättningar att digitalisera välfärden – för att åstadkomma en gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Ambitionerna och förväntningarna är höga – men hur når vi dit och hur skapar Inera förutsättningar att lyckas med digitalisering? Vilka råd och tips kan Peter ge digitaliseringsansvariga inom andra områden och branscher? Och vad krävs av ledarskapet för en lyckad digitaliseringsresa? 

Peter Arrhenius är vd på Inera, och hans förhoppning är att göra Inera till den katalysator som kan skapa förutsättningar att digitalisera välfärden. Med en gedigen bakgrund inom IT-branschen och med diverse ledningsbefattningar i 20 år är han dessutom mycket van att leda i förändring. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 24 mars 2022, kl. 09.30-12.30

 

 

Christian Landgren från Iteam

Christian Landgren, vd och grundare Iteam 

Christian Landgren har en omfattande bakgrund inom tech och stöttar uppdragsgivare i digital strategi och kompetens, såväl som kultur inom ledarskap. Han är en ofta anlitad talare kring frågor som rör digitalisering och har nyligen blivit handplockad som en av tolv tech-entreprenörer som rådgivare till näringsministern. Christian och Iteam har nyligen blivit uppmärksammade både för sina djärva förslag kring skapandet av den svenska e-kronan med hjälp av Blockchain och open source, samt för Flödeskollen, där Iteam visualiserat hur Facebook och andra sociala plattformar kan kontrollera sina användare utan att det märks.

Idag är Christian vd och grundare för företaget Iteam. Iteam digitaliserar företag och organisationer genom strategi, kod och kultur. Företaget grundades 1995 ur en vilja att skapa värde, ha kul och göra något bra. 

"Teknik skapar möjligheter. Vi lever i en väldigt intressant tid där alla lager av samhällets strukturer utmanas och förbättras med hjälp av teknik" - säger Christian Landgren.

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 31 maj 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

Bortom buzzwordsen -  hur använder vi oss av design i innovations- och förändringsarbetet? 

Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet 

Förnyelselabbet är ett initiativ av SKR och som projektleds av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med projektet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. De skapar förutsättningar för innovativa användardrivna lösningar att testas, implementeras och spridas genom att erbjuda en strukturerad process för användardriven innovation. Genom designmetodik och medskapande möjliggör Förnyelselabbet möten mellan olika sektorer och nivåer i samhället.

Efter projekttiden kan metoden och resultaten implementeras inom offentlig sektor, hos SKR, i nya användardrivna innovationsprojekt och inom andra sektorsövergripande utvecklingsområden. 

Pia McAleenan är projektledare på Förnyelselabbet. Vid dagens möte berättar Pia mer om, och diskuterar med nätverkets deltagare om hur vi kan använda oss av design i innovations- och förändringsarbetet i våra respektive verksamheter. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 11 oktober 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

Medarbetardriven kultur - Silvia Kakembo

Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion 

Hur skapar vi en medarbetardriven kultur - tillitsbaserad styrning underifrån och upp? Silvia Kakembo är idag byråchef på PR- och kommunikationsfirman Arena Opinion. Silvia har erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation. Hon har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som managementkonsult och marknadsansvarig på konsultföretaget Centigo och som ledarskribent på Dagens Arena. Silvia är dessutom en uppskattad moderator, workshopledare och föreläsare.

Vid dagens träff diskuterar Silvia med deltagarna om hur vi involverar våra yngre medarbetare och de med en annan bakgrund. Hur skapar vi en medarbetardriven kultur - tillitsbaserad styrning underifrån och upp? 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 8 december 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Läs mer här

 

 

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna Isabella Järnstad på mail isabella@altinget.se eller telefon 073 529 83 59. 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Vi tillhandahåller handsprit i lokalerna samt sitter med avstånd till varandra för säkerhets skull. 

 

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk