Digitalisering av offentlig sektor


Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som OECD uppmuntrar i deras rapport OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden, från 2018. En stor del av detta mål innefattar en digital omställning av den offentliga sektorn. Sverige var tidigare ledande inom digitalisering av offentlig sektor, men har på senare år blivit omsprungna av länder som exempelvis Danmark. Hur kommer det sig? Många satsningar genomförs nu vad gäller digital omställning av svensk offentlig sektor, under 2018 inrättade regeringen exempelvis en myndighet med särskilt ansvar för att stötta och driva digitaliseringen av offentlig sektor – Digitaliseringsmyndigheten DIGG. Flera centrala välfärdsområden såsom hälsa, sysselsättning och utbildning digitaliseras nu i allt större omfattning, vilket på många sätt är en utmaning. Hur säkrar man att medborgarna beaktas i digitaliseringsprocessen, hur ska samordningen se ut, och saknas det tydliga nationella standarder för it- och digitaliseringslösningar?   

Altingets digitaliseringspolitiska nätverk fokuserar på möjligheter och problem med digitaliseringen av offentlig sektor. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan olika aktörer inom svensk offentlig förvaltning och näringsliv som på olika sätt fokuserar på just digitalisering av offentlig sektor. Inför varje möte bjuder vi in en intressant nyckelaktör på området – tjänsteman, politiker eller expert– som kommer med sin syn eller egna erfarenheter av en relevant frågeställning, vilket möjliggör reflektion och personlig erfarenhetsutveckling.

Nätverket träffas vid fem förmiddagar under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.

Nätverket leds av Anna Kelly som har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse.


Anna Kelly, samtalsledare 


Programmet för 2020 uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan.

Programmet för nätverkets första säsong kan ses här
Programmet för nätverkets andra säsong kan ses här.

 

Träff 1:
Hur säkrar vi IT-säkerheten?


Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef (CISO) på Internetstiftelsen Sverige

Allt högre krav ställs på den offentliga sektorns informationssäkerhetsarbete. Politiker och experter pekar på förhöjda risker för cyberattacker och samtidigt ställs höga krav på hanteringen av personuppgifter efter EU:s nya dataskyddsförordning - GDPR. Det offentliga hanterar en rad känsliga uppgifter om medborgare och informationssäkerheten måste hänga med i den digitala omställningen. Hur ska den offentliga sektorn hantera nya säkerhetsutmaningar i och med teknologiska framsteg såsom användningen av exempelvis molntjänster och e-legitimation? Hur ser kompetensförsörjningen ut för att kunna säkra informationssäkerheten inom det offentliga? 

Anne-Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Hon valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame och har även varit utsedd till Årets säkerhetsprofil. Anne-Marie gästar nätverkets första träff och diskuterar digitaliseringens säkerhetsutmaningar med nätverkets deltagare.

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 6 mars, kl 09:30-12:30

 

 

Bonusträff tillsammans med Altingets nätverk för cyber- och informationssäkerhet:

Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot  


Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande. Inrikesminister Mikael Damberg (S) är ansvarig i regeringen för cybersäkerhetsfrågorna. På dagens möte berättar han mer om regeringens arbete för att skydda Sverige, och hur vi förebygger, upptäcker och hanterar antagonistiska cyberhot mot Sverige och minskar sårbarheterna från cyberattacker.

En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet, säger inrikesminister Mikael Damberg. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 20 mars 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Träff 2:
Digital delaktighet - en mänsklig rättighet


Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för Delaktighet (MFD)  

Att erbjuda delaktighet i alla delar av samhället är en förutsättning för att förhindra utanförskap genom ofrivillig isolering. Alla ska med i den digitala omställningen - unga som gamla, nyanlända och funktionshindrade. 

Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén gästar nätverket och berättar hur myndigheten arbetar för att alla medborgare ska ha tillgång till och känna sig delaktiga i samhället. Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar för allas delaktighet i det svenska samhället där det digitala spelar en stor roll - dels som ett verktyg för att uppnå delaktighet inom olika delar av samhället och dels i arbetet för att det digitala ska vara tillgängligt för alla. Hur ser Malin på de nya verktyg, men även utmaningar för delaktighet som kommer med digitaliseringen? Vilka råd har Malin till nätverkets deltagare för att de på bästa sätt ska kunna främja digital delaktighet inom sina verksamheter? Hur ska vi se till att alla oavsett ålder eller  språkliga-, fysiska- eller psykiska hinder ska ha tillgång till det digitala samhället? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 24 april, kl. 09:30-12:30

 

Träff 3:
Daniel Akenine om hur vi ska förhålla oss till molntjänster   


Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige och ledamot i Digitaliseringsrådet 

De senaste åren har behovet av kunskaper kring molntjänster inom den offentliga sektorn ökat. I och med den digitala omställningen och strängare personuppgiftslagar kan det vara svårt att veta hur ens verksamhet ska förhålla sig till molnet och hur man rent juridiskt - måste förhålla sig till det. Under säsongens tredje nätverksträff gästar Daniel Akenine nätverket. Akenine är teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige och sitter även som ledamot i Digitaliseringsrådet. Frågan om att inrätta ett statligt moln dyker ibland upp, hur ser Daniel Akenine och nätverket på det? Hur diskuterar Digitaliseringsrådet digitaliseringen av den offentliga sektorn kopplat till molntjänster?  

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 2 juni, kl. 09:30-12:30

 

Träff 4:
Framtiden för AI inom offentlig sektor 


Göran Lindsjö, Rådgivare och Föreläsare inom AI 

Är svensk offentlig sektor redo att på allvar ta klivet in i det som många väljer att kalla den fjärde industriella revolutionen? Digitaliseringen av offentlig sektor innefattar en omställning till en rad teknologiska lösningar, däribland artificiell intelligens. Hur kan AI användas för att på bästa sätt hjälpa till att effektivisera offentlig sektor? Vilken kompetens behövs och hur kan AI skapa ett mervärde för medborgarna?

Göran Lindsjö, en av Sveriges främsta AI-experter gästar nätverket och delar med sig av hans visioner för hur offentlig sektor kan dra nytta av AI. Lindsjö är en ofta anlitat rådgivare och föreläsare inom AI och har erfarenhet av styrelsearbete inom en rad it-företag samt av arbete på regeringskansliet med styrningsfrågor inom just digitalisering av offentlig sektor.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 16 september, kl. 09:30-12:30

 

Träff 5: Datadrivna processer i skolan 

 
Jannie Jeppesen, VD på Swedish Edtech Industry & Jan Hylén konsult på avdelningen för digitalisering och lärande på RISE

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdag den 15 oktober, kl. 09:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Nytt om namn

Visa fler »