Digitalisering av offentlig sektor


Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett högt mål som kräver mycket arbete. En stor del av detta mål innefattar en digital omställning av den offentliga sektorn. Sverige var tidigare ledande inom digitalisering av offentlig sektor, men har på senare år blivit omsprungna av många andra europeiska länder.

Många satsningar genomförs nu vad gäller digital omställning av svensk offentlig sektor. Flera centrala välfärdsområden såsom hälsa, sysselsättning och utbildning digitaliseras nu i allt större omfattning, vilket på många sätt är en utmaning.

- Hur säkrar man att medborgarna beaktas i digitaliseringsprocessen,

- Hur ska samordningen se ut, och saknas det tydliga nationella standarder för it- och digitaliseringslösningar?   

Altingets digitaliseringspolitiska nätverk fokuserar på möjligheter och utmaningar med digitaliseringen av offentlig sektor. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan olika aktörer inom svensk förvaltning och näringsliv som på olika sätt fokuserar på just digitalisering av offentlig sektor. Inför varje möte bjuder vi in en intressant nyckelaktör på området – tjänsteman, politiker eller expert– som kommer med sin syn eller egna erfarenheter av en relevant frågeställning. 

Nätverksträffarna leds av Anna Kelly som har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. Idag arbetar Anna Kelly som verksamhetsuvecklare på Bolagsverket


Anna Kelly, samtalsledare 

Ett urval av nätverkets tidigare träffar kan ses här och här.

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras regelbundet och kan ses nedan. 

 

Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot 

Gemensam träff med Altingets nätverk för Cyber- och informationssäkerhet


Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor

"En säker hantering av digital information är avgörande för Sveriges säkerhet. Dessutom är det en viktig demokratifråga att alla människor kan leva sina liv tryggt och säkert på nätet" säger inrikesminister Mikael Damberg i ett pressmedelande år 2019

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande. På dagens gemensamma träff med Altingets nätverk för cyber- och informationssäkerhet berättar inrikesminister Mikael Damberg (S) om regeringens arbete för cybersäkerhetsfrågor och hur regeringen arbetar för att skydda Sverige, och hur vi förebygger, upptäcker och hanterar antagonistiska cyberhot mot Sverige och minskar sårbarheterna från cyberattacker. Här får nätverket chansen att ställa sina frågor om hur digitaliseringen av offentlig sektor kan ske på ett säkert sätt.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, torsdag den 3 september 2020, Tid uppdateras inom kort

 

Framtiden för AI inom offentlig sektor 


Göran Lindsjö, Rådgivare och Föreläsare inom AI 

Är svensk offentlig sektor redo att på allvar ta klivet in i det som många väljer att kalla den fjärde industriella revolutionen? Digitaliseringen av offentlig sektor innefattar en omställning till en rad teknologiska lösningar, däribland artificiell intelligens. Hur kan AI användas för att på bästa sätt hjälpa till att effektivisera offentlig sektor? Vilken kompetens behövs och hur kan AI skapa ett mervärde för medborgarna?

Göran Lindsjö, en av Sveriges främsta AI-experter gästar nätverket och delar med sig av hans visioner för hur offentlig sektor kan dra nytta av AI. Lindsjö är en ofta anlitat rådgivare och föreläsare inom AI och har erfarenhet av styrelsearbete inom en rad it-företag samt av arbete på regeringskansliet med styrningsfrågor inom just digitalisering av offentlig sektor.  

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, onsdagen den 16 september 2020, kl. 09:30-12:30

 

Datadrivna processer i skolan 

 
Jannie Jeppesen, VD på Swedish Edtech Industry & Jan Hylén konsult på avdelningen för digitalisering och lärande på RISE

I Svensk skola saknas det idag tekniska standarder för att huvudmän ska kunna överföra, analysera och bearbeta elevdata. I den Vinova finansierade studien Standarder för datadrivna processer i skolan framtagen av branschorganisationen Swedish Edtech Industry och forksningsinstitutet RISE i november 2019 utreder de frågan om behovet att ta fram nationella standarder för datatdrivna processer i skolan och kommer med förslag till såväl skolverket som SKR. En stor del av att digitalisera offentlig sektor berör skolan och hur tekniska och aotomatiserade lösningar kan öka effektiviteten och bidra till en minskad arbetsbelastning.

Under dagens nätverksträff får nätverket chansen att höra mer om hur en gemensam teknisk standard kan lösa många hinder i svensk skolförvaltning och för många edtech bolag. Jon Hylén från Rise som var med och författade studien gästar dagens träff tillsammans med Swedish Edtechs VD Jannie Jeppesen.    

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, torsdag den 15 oktober 2020, kl. 09:30-12:30

 

Molntjänster inom offentlig sektor 


Johan Christensson, vd City Network 

De senaste åren har behovet av- och kunskaper om molntjänster inom den offentliga sektorn ökat. I och med den digitala omställningen och strängare personuppgiftslagar kan det vara svårt att veta hur ens verksamhet ska förhålla sig till molnet och hur man rent juridiskt - måste förhålla sig till det. Under denna nätverksträff gästar Johan Christensson, vd på City Network för att delta i ett samtal med nätverket om molntjänster inom offentlig sektor. City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur. Deras vd Johan Christensson blev utsedd till årets företagare i Karlskrona år 2020 och är en tongivande röst i debatten kring molntjänster. 

Är EU i behov av digital suveränitet? Är beroendet av amerikanska molntjänster en säkerhetsrisk? Johan Christensson menar på att EU och Sverige bör fokusera på europeiska och lokala aktörers innovationer för en hållbar och säker digital infrastruktur. Se debattartikel på ämnet signerad Christensson i Ny Teknik. Detta och mycket mer diskuterar vi under dagens nätverksträff. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, torsdag den 19 november 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.