Digitalisering av offentlig sektor


Altingets digitaliseringspolitiska nätverk fokuserar på möjligheter och problem med digitaliseringen. Vi skapar dialog och förenar samhällets olika områden, sektorer och verksamheter med inflytelserika och relevanta organisationer. Inför varje möte bjuder vi in en intressant nyckelaktör på området – tjänsteman, politiker, expert, lobbyist eller liknande – som kommer med sin syn eller egna erfarenheter av en relevant frågeställning, vilket möjliggör reflektion och personlig erfarenhetsutveckling.

Nätverket träffas vid fem förmiddagar under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan Stockholm.

Fast moderator är Altingets chefredaktör Mattias Croneborg.

Programmet för 2019 uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan. Programmet för nätverkets första år kan ses här.

 

Digitalisering i praktiken - hur gör man för att komma vidare?

Ann

Ann Hellenius, it- och digitaliseringschef Scandic

Ann Hellenius har många erfarenheter av att leda förändringar på digitaliseringsområdet, både i privat och offentlig regi. Under Anns ledning som CIO för Stockholms Stad utsågs man till ’Most Innovative City of the Year’ 2016 samt till Årets digitaliseringskommun 2017. Idag driver Ann Scandics digitala utveckling och sitter bland annat med i regeringens digitaliseringsråd.

På dagens möte pratar Ann om digitalisering i praktiken. Hur gör man rent praktiskt för att gå vidare? Och hur kan offentlig sektor bli bättre på digitalisering?

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 5 april, kl. 9:30-12:30

 

Hur får man digitalisering att fungera i ett stort sammanhang?

Johan

Johan Magnusson, universitetslektor Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt föreståndare för Digital Förvaltning

Johan Magnusson och Digital Förvaltning arbetar med att sammanföra offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor, samt med att stärka kunskapsläget och främja lärande för accelererad digitalisering i offentlig sektor. Digitala verktyg, arbetssätt och strategier blir allt viktigare. Utvecklingen på området tyder på att man behöver anpassa sig till nya tankesätt för att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Är Sverige redo? Hur bör man förhålla sig till de digitala möjligheterna? Och hur ser det ut egentligen ut med den ’digitala förmågan’ och den existerande infrastrukturen?

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 3 maj, kl. 9:30-12:30

 

Nationella digitaliseringsstrategin för skolan 

Annika AG

Annika Agélii Genlott, avd för utbildning och arbetsmarknad, SKL.  

‘Moderninseringen av Sverige börjar i skolan’, det konstateras i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. För att Sverige fortsatt ska vara ledande på digitaliseringsområdet och utnyttja digitaliseringens möjligheter spelar skolan en viktig roll.   

Kungl. Myntkabinettet, fredagen den 14 juni, kl. 9:30-12:30 

 

Hur har det gått för den nya Myndigheten för digital förvaltning, Digg?

Anna Eriksson

Anna Eriksson, generaldirektör Digg

Regeringen skapade DIGG för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. I september har DIGG funnits i ett år. Hur mycket nytänk har det blivit? DIGG ska samla frågorna om digitalisering av offentlig sektorn på ett ställe. Tanken är välkommen då många har pekat på bristande samordning: Den högra handen vet inte, eller i värsta fall struntar i, vad den vänstra handen gör.

Problemen med digitalisering har varit många. Har myndigheten under dess korta levnad kunnat lösa några av dessa problem? Och har DIGG lyft Sverige i den internationella rankingen över att ta till vara digitaliseringens möjligheter – det som är det övergripande målet för digitaliseringen av offentlig sektor.

Postmuseum, fredagen den 13 september, kl. 9:30-12:30

 

Digitaliseringens framtid

de Toro 

Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Vad krävs för att långsiktigt, och fortsatt, placera Sverige i digitaliseringens framkant? Vad kan vi förvänta oss av regeringens digitaliseringspolitik de kommande åren? På nätverkets sista träff för säsongen kommer Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, och pratar digitaliseringsstrategi och framtid.

Postmuseum, fredagen den 18 oktober, kl. 9:30-12:30

Nytt om namn

Visa fler »